Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 9 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.873 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Podatki dochodowe
pokaż fragmenty artykułów
Dochody szpitala odpowiadające równowartości wpłat na PFRON są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Według organu podatkowego przeznaczenie dochodu na wpłaty na PFRON nie jest realizowaniem celu zapisanego w statucie szpitala. Ponadto wpłaty dokonywane przez szpital na PFRON mają (...)  »
Zwolnienie z pdof dla świadczeń z ZFŚS w 2021 r.
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021
Pracodawca przyznaje pracownikom świadczenia finansując je z ZFŚS. Czy z powodu pandemii w 2021 r. nadal obowiązują podwyższone limity zwolnienia z pdof dla tych świadczeń, (...)  »
Zaliczka na pdof u uprawnionego do ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 27 (1798) z dnia 06.04.2021
W marcu br. pracownik w wieku 24 lat, uprawniony do korzystania z tzw. zerowego PIT, zwrócił się do pracodawcy z prośbą, aby ten potrącał mu (...)  »
Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (535) z dnia 01.04.2021
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie jest u rodziców przychodem podatkowym
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Dokonywany rodzicom zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W rezultacie gmina nie (...)  »
Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do (...)  »
Zasady stosowania ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 21 (1792) z dnia 15.03.2021
Osoby do ukończenia 26. roku życia, w odniesieniu do wartości ściśle określonych świadczeń generujących przychody w pdof, mają prawo do korzystania ze zwolnienia od tego (...)  »
Podatkowe aspekty zatrudniania pracownika na dwie umowy o pracę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
Pracownik może być zatrudniony w danym zakładzie pracy na podstawie dwóch umów o pracę, o ile dotyczą one prac różnego rodzaju. Wówczas przysługuje mu odrębne (...)  »
Ważne terminy przekazania deklaracji/informacji za 2020 r. przypadające w marcu 2021 r. - w zakresie CIT
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1085) z dnia 20.02.2021
Formularze składane za 2020 r. W marcu 2021 r. upływają ważne terminy dla podatników CIT, związane z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego, tj. 2020 r. (gdy (...)  »
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie bez podatku, ale ze składkami ZUS
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
W przypadku gdy przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kosztów szczepienia ochronnego, a pomimo to pracodawca pokryje taki wydatek (...)  »
Wpłaty na PPK a 50% koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 6 (1777) z dnia 21.01.2021
Jedna z wyższych uczelni medycznych będzie finansować swoim pracownikom składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK). Do wynagrodzeń nauczycieli akademickich i pracowników naukowych od lat stosowane (...)  »
Szczepienia osób udzielających świadczeń zdrowotnych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1082) z dnia 20.01.2021
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zawarł z NFZ umowę, w której zobowiązał się do wykonania szczepień przeciw grypie osobom udzielającym w tym Zakładzie świadczeń opieki (...)  »
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
1) Pracownik w grudniu 2020 r. osiągnął przychód ze stosunku pracy w wysokości 230 zł. W związku z tym pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek (...)  »
Oświadczenia, informacje i deklaracje
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
1. Formularze PIT Płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzenia za 2020 r. formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-40A/PIT-11A, PIT-R, IFT-1R, PIT-4R i PIT-8AR. Druki te przekazuje się (...)  »
Co każdy płatnik powinien wiedzieć w 2021 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (529) z dnia 01.01.2021
1. Pobór zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych W 2021 r. zasady opodatkowania dochodów pracowniczych nie zmieniły się. W tym roku, podobnie jak w latach (...)  »
Postępowanie pracodawcy, który pobrał zaliczkę na podatek od świadczeń zwolnionych od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Pracodawca od przekazanych pracownikom od 31 marca 2020 r. świadczeń z ZFŚS przekraczających 1.000 zł pobrał zaliczkę na podatek, mimo że do 2.000 zł korzystają (...)  »
Liczba podatników wykazywana w rocznej deklaracji PIT-4R
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
PIT-4R to deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. Sporządzają ją płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa m.in. w art. 31, 33-35, (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów u pracownika do 26 roku życia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Zamierzamy zatrudnić osobę do 26 roku życia na umowę o pracę, której będzie przysługiwało minimalne wynagrodzenie. Czy takiemu pracownikowi należy stosować koszty uzyskania przychodów oraz (...)  »
Opublikowano nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1940 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)  »
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
UCHWALONA PRZEZ SEJM Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do dopłat do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w czasie pandemii - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Do dopłat do wynagrodzenia pracowników samorządowej instytucji kultury, którzy z powodu epidemii koronawirusa nie mogą uczestniczyć w spektaklach, możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. (...)  »
Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie będą wolne od podatku dochodowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (526) z dnia 20.11.2020
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od (...)  »
Przychody zagranicznego organizatora targów bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z zapewnieniem udziału w targach nie podlega podatkowi u źródła. W związku z tym urząd miasta dokonując wypłaty należności na (...)  »
Stosowanie 50% kosztów do honorarium autorskiego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020
Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 15 września 2020 r., nr DD3.8201.1.2018, w której wyjaśnił liczne wątpliwości w sprawie stosowania 50% kosztów do honorarium autorskiego (...)  »
Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu w tym miesiącu, w którym pracodawca przekazał tę wpłatę na rachunek (...)  »
Forma przekazania pracownikom PIT-11
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w formie elektronicznej na zabezpieczonej platformie internetowej stanowi realizację przez płatnika obowiązku określonego w art. 39 ust. 1 updof. Tak wynika (...)  »
Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika młodocianego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (523) z dnia 01.10.2020
Od września 2020 r. zakład pracy zatrudnił pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 251,22 zł. Jak (...)  »
Skutki wydatkowania środków na cele niestatutowe w sytuacji poniesienia straty podatkowej - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Podatnik korzystający ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, który poniósł stratę podatkową, nie zapłaci podatku od równowartości wydatków poniesionych na cele (...)  »
Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020
Przekazanie pracownikom środków higieny do wykorzystania przez nich poza pracą do celów ochrony osobistej nie generuje u nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z (...)  »
Dywidenda wypłacona na rzecz gminy a podatek dochodowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.09.2020 r.
Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy, choć są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, to jednak korzystają z podmiotowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jak (...)  »
PIT i ZUS przy przejściu na emeryturę i ponownym zatrudnieniu w trakcie miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Z jednym z pracowników administracyjnych szkoły, który osiągnął wiek emerytalny, z dniem 14 września br. roku zostanie rozwiązana umowa o pracę (za porozumieniem stron) w (...)  »
Pracownicze okulary na gruncie podatku dochodowego
Gazeta Podatkowa nr 72 (1738) z dnia 07.09.2020
Urządzenia wyposażone w monitory ekranowe wykorzystywane są obecnie nie tylko w pracy biurowej. Wykonywanie zadań służbowych przez osoby z nich korzystające nie pozostaje bez wpływu (...)  »
Otrzymanie darowizny w postaci środków trwałych przeznaczonych na cele statutowe i na inne potrzeby - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
W przypadku gdy szpital uzyska dochód z tytułu darowizny środków trwałych w postaci nieruchomości i część tego dochodu będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie (...)  »
Ulga dla młodych w 2020 r. - pytania i odpowiedzi
Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (521) z dnia 01.09.2020
Obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie od podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, potocznie nazywane ulgą dla młodych, w istotny (...)  »
Działalność jednostki organizacyjnej szpitala
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (1067) z dnia 20.08.2020
Jesteśmy Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (PPZOZ). Od 1 stycznia 2021 r. planujemy uruchomienie sklepu medycznego. Działalność sklepu jest wpisana do statutu PPZOZ jako działalność (...)  »
Stosowanie w trakcie roku kosztów uzyskania przychodów u pracowników
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
W sytuacji gdy w danym miesiącu pracownik uzyska przychód ze stosunku pracy, to pracodawca obliczając mu zaliczkę na podatek, obowiązany jest zastosować koszty uzyskania przychodów. (...)  »
Dodatek dla lekarzy stażystów będzie korzystać ze zwolnienia od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 1291 opublikowano ustawę z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza (...)  »
Wybrane problemy z zakresu ulgi dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Mija rok od wejścia w życie zwolnienia od pdof nazywanego popularnie zerowym PIT lub ulgą dla młodych, mającego zastosowanie do niektórych przychodów otrzymywanych przez podatników (...)  »
Terminy dla płatników wpłacających do urzędu skarbowego zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (519) z dnia 01.08.2020
Pobrane zaliczki na podatek oraz zryczałtowany podatek dochodowy płatnicy będący m.in. zakładami pracy i zleceniodawcami przekazują na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia (...)  »
Nieodpłatne użyczenie samochodu na czas pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.07.2020 r.
Na czas pandemii koronawirusa spółka Skarbu Państwa przekazała w nieodpłatne użytkowanie naszemu szpitalowi (SP ZOZ) dwa samochody (umowa użyczenia na okres 6 miesięcy). W umowie (...)  »
Zwrot opłat za parkowanie pracownikowi dojeżdżającemu podczas epidemii koronawirusa do pracy własnym samochodem
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Zwrot opłat za parkowanie pracownikowi dojeżdżającemu podczas epidemii koronawirusa do pracy własnym samochodem nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Wypłata ryczałtu za używanie prywatnego auta do celów służbowych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Ryczałt z tytułu używania prywatnego auta do celów służbowych wypłacony asystentowi rodziny oraz kierownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej nie korzysta ze zwolnienia od podatku wymienionego (...)  »
Wykazanie w informacji PIT-11 świadczeń z ZFŚS, dla których zwiększył się limit zwolnienia od podatku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020
Jako jednostka budżetowa tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W marcu 2020 r. wypłacaliśmy świadczenia sfinansowane z tego Funduszu. Jednemu z pracowników wypłaciliśmy kwotę wyższą od (...)  »
Wpływ oświadczeń i wniosków pracowniczych na zaliczkę na pdof
Gazeta Podatkowa nr 53 (1719) z dnia 02.07.2020
Zakłady pracy jako płatnicy pdof w stosunku do dokonywanych świadczeń pracowniczych mają szereg ustawowych obowiązków. Sposób ich realizacji podlega jednak korektom w wyniku składania przez (...)  »
Wypłata zasiłków w związku z COVID-19 a stosowanie kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Z uwagi na COVID-19 wypłaciliśmy zasiłek chorobowy pracownikowi przebywającemu na kwarantannie. Czy opodatkowując ten zasiłek, prawidłowo postąpiliśmy, nie stosując kosztów uzyskania przychodów? Zakład pracy postąpił (...)  »
Podatkowe skutki wsparcia przez pracodawcę pracowników przebywających na letnim wypoczynku
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Okres urlopowy już trwa. W tym czasie zakłady pracy często oferują pracownikom przebywającym na wypoczynku różnego rodzaju wsparcie finansowe. Najczęściej ma ono formę dofinansowania wczasów (...)  »
Przychody i koszty zakładu budżetowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (517) z dnia 01.07.2020
Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. W wyniku uszkodzenia przepompowni ścieków (którą użytkujemy na podstawie uchwały gminy), wystąpiliśmy do ubezpieczyciela sprawcy tego uszkodzenia o wypłatę odszkodowania. Po (...)  »
Dotacja na wymianę źródeł ciepła
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Gmina udziela dotacji celowych ze środków własnych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wymianie dotychczasowego źródła ciepła na nowe źródła ciepła, tj. wymianę niskosprawnych (...)  »
Obowiązki płatnika przy wypłacie stypendiów
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1718) z dnia 29.06.2020
Zarząd powiatu na podstawie rekomendacji specjalnie powołanej komisji przyznaje stypendia studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, stanowiące dla nich pomoc materialną. Czy pomoc ta podlega (...)  »
Zwolnienie w pdof przy przejściu na emeryturę w trakcie roku
Gazeta Podatkowa nr 48 (1714) z dnia 15.06.2020
Gdy dana osoba będąca pracownikiem przejdzie w trakcie roku kalendarzowego na emeryturę lub rentę, to ma prawo do skorzystania w odniesieniu do świadczeń uzyskanych od (...)  »
Amortyzacja sprzętu medycznego nabytego w celu leczenia chorych na COVID-19
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.06.2020 r.
Jednorazowa amortyzacja, przewidziana w art. 38k ust. 1 updop, dotyczy wyłącznie środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Nie dotyczy natomiast (...)  »
Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (515) z dnia 01.06.2020
Umowa o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem tego urlopu. Wypłacimy jej wyłącznie ekwiwalent za niewykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy. (...)  »
Termin złożenia PIT-2 przez pracownika, który w trakcie roku skończy 26 lat
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 34
W maju 2020 r. zatrudniliśmy pracownika, który 26 lat skończy w sierpniu br. Wypłacane mu wynagrodzenie będzie wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. (...)  »
Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracowników wykonujących pracę zdalną
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 32
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 pracodawca zlecił pracę zdalną, w ramach której pracownicy swe obowiązki służbowe wykonują w domu. Czy w tej sytuacji (...)  »
Pracodawca zwolniony z opłacania składek ZUS zalicza do kosztów wynagrodzenie po potrąceniu składek
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020, strona 14
Na zasadach przewidzianych w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 (Dz. U. poz. 374 ze zm.) płatnik składek został zwolniony (...)  »
Podatkowe skutki otrzymania przez szpital darowizny rzeczowej
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1057) z dnia 10.05.2020
Jako szpital niepubliczny otrzymujemy od podmiotów zewnętrznych (samorządów, fundacji, osób prawnych i osób fizycznych) środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny do dezynfekcji, itp.). Najczęściej (...)  »
Zwolnienie z CIT dochodu w postaci darowizn otrzymanych przez szpital
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 65
W związku z COVID-19 szpital publiczny otrzymał darowizny od firm oraz osób fizycznych w postaci środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych. Czy ze względu na (...)  »
Nie koryguje się PIT-11, gdy płatnik zastosował koszty w nieprawidłowej wysokości - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 01.05.2020, strona 32
W sytuacji gdy przy obliczaniu zaliczki na podatek płatnik zastosował koszty uzyskania przychodów w nieprawidłowej wysokości, to w takiej wysokości koszty te powinien wykazać w (...)  »
Umowa użyczenia a podatek od przychodów z budynków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020, strona 60
Podatek od przychodów z budynków nie dotyczy budynków oddanych w używanie na podstawie umowy użyczenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)  »
Dochody przeznaczone na cele statutowe
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 63
Jesteśmy samorządową instytucją kultury (biblioteką). Oprócz działalności statutowej prowadzimy sprzedaż drobnych gadżetów reklamowych (kubki oraz torby z nadrukami naszej instytucji). Osiągnięty zysk z tej sprzedaży (...)  »
Darowizna w informacji CIT-D
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (511) z dnia 01.04.2020, strona 61
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W 2019 r. otrzymaliśmy darowiznę w formie pieniężnej oraz darowiznę w formie rzeczowej. Czy w formularzu CIT-D za 2019 r. będącym (...)  »
Koszty uzyskania przychodów w instytucji kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.03.2020 r.
Samorządowa instytucja kultury zamierza zorganizować nieodpłatną konferencję branżową. Do wygłoszenia prelekcji podczas konferencji zatrudni na umowę zlecenie 10 prelegentów. Zamierza zaprosić na konferencję około 150 (...)  »
Kiedy od kwoty ryczałtu za jazdy lokalne wypłacanego pracownikom socjalnym płatnik nie pobiera PIT? - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 33
Wypłacany pracownikom socjalnym ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych za jazdy lokalne korzysta ze zwolnienia od podatku, o ile samochód stanowi własność (...)  »
Podwyższone koszty pracownicze u pracownika, który w trakcie roku zmienił miejsce zamieszkania
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 31
Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie informujące o tym, że jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Na tej podstawie zakład (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.