Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2023 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Podatki dochodowe
pokaż fragmenty artykułów
Pracownik młodociany a ulga dla młodych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020, strona 30
Czy pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest objęty tzw. ulgą dla młodych? Pracownik młodociany zatrudniony w celu przygotowania zawodowego jest objęty tzw. ulgą (...)  »
Działalność domu studenckiego z podatkiem od przychodów z budynków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.03.2020 r.
Uniwersytet jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków (domów studenckich) udostępnianych studentom w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)  »
Zakup praw autorskich a pobór podatku u źródła
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2020 r.
Uczelnia zawarła umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą mającą miejsce zamieszkania we Włoszech (uczelnia posiada jej certyfikat rezydencji). Na podstawie wspomnianej umowy (...)  »
Zakres przychodów ze stosunku pracy zwolnionych od PIT w ramach ulgi dla młodych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.02.2020 r.
Instytucja kultury zatrudnia pracowników w wieku poniżej 26 roku życia. Ich przychody ze stosunku pracy, z racji wieku, w części korzystają ze zwolnienia od podatku. (...)  »
Złożenie wniosku o niepotrącanie pracowniczych kosztów jest nieskuteczne - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 32
Płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia zobowiązany jest uwzględnić pracownikowi miesięczne koszty uzyskania przychodów, także gdy pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy. Nie (...)  »
Pobór zaliczki na wniosek pracownika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 28
Pracodawca zatrudnia pracownika, który nie ma ukończonych 26 lat. W 2019 r. nie złożył on oświadczenia, że uzyskane przez niego przychody ze stosunku pracy w (...)  »
31 marca 2020 r. upływa termin złożenia zeznania CIT-8 za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 14
Przypominamy, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym do 31 marca 2020 r. powinni złożyć do właściwego urzędu (...)  »
Kwoty wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w kosztach miesiąca, za który jest należne wynagrodzenie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (508) z dnia 20.02.2020, strona 13
Stosownie do art. 22 ust. 6bc updof (odpowiednio art. 15 ust. 4ga updop), wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez podmiot zatrudniający (...)  »
Możliwość zwolnienia od CIT dochodu związku międzygminnego z tytułu przejęcia spółki komunalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2020 r.
Do działalności statutowej związku międzygminnego, działającego na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, należy m.in. planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie (...)  »
Podatnik CIT, którego wszystkie dochody są wolne od podatku, też składa zeznanie
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 63
Miejski ośrodek sportu i rekreacji jest samorządowym zakładem budżetowym (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych) utworzonym przez gminę. Zakład jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości (...)  »
Gdzie w informacji PIT-11 należy wykazać zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 63
Czy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone w 2019 r. przez zakład pracy należy ująć w poz. 64 informacji PIT-11(25), czy tak jak w latach (...)  »
Kwota zmniejszająca stosowana przez płatnika nawet przy dochodach wyższych niż 85.528 zł
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 29
Pracownik złożył oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem za 2020 r. W oświadczeniu zaznaczył, że małżonek w 2020 r. osiągnie dochody mieszczące się w niższym (...)  »
Ministerstwo Finansów wydało instrukcję, jak sporządzić PIT-11 za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (507) z dnia 01.02.2020, strona 12
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl 16 stycznia 2020 r. opublikowało instrukcję pt. "Jak wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem tzw. ulgi dla młodych". Poniżej prezentujemy jej (...)  »
Obowiązki płatnika - deklaracje i informacje za 2019 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 32
Formularze PIT Jak co roku płatnicy PIT zobowiązani są do sporządzania formularzy podatkowych i przekazywania ich do urzędu skarbowego oraz podatnikom. Formularze te przekazuje się (...)  »
Split payment
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 29
W określonych przypadkach podatnicy nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu, gdy pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności", płatność została dokonana z (...)  »
Biała lista podatników - wybrane zagadnienia
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 21
Obowiązek informowania urzędu skarbowego o przelaniu środków na rachunek spoza białej listy Jesteśmy polską spółką akcyjną. Nabywamy towary od kontrahenta z Czech. Jest on zarejestrowany (...)  »
W 2020 r. podatników PIT i CIT nadal obowiązuje PKWiU z 2008 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (506) z dnia 20.01.2020, strona 20
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2554 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji (...)  »
Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2019 r.?
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 10
PIT-11 za 2019 r. płatnicy muszą przekazać do urzędu skarbowego przez internet. Informacje można przesłać jako pojedyncze lub zbiorcze dokumenty. Trzeba pamiętać o podaniu właściwych (...)  »
Modyfikacje w zwolnieniu z pdof dla młodych
Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020, strona 5
Od 1 sierpnia 2019 r. ze zwolnienia od pdof korzystają przychody wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof otrzymane przez podatnika (...)  »
Sfinansowanie lekarzom bezpłatnych szczepień przeciwko grypie
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (1046) z dnia 20.01.2020, strona 48
Naszym zdaniem, sfinansowanie szczepień przeciwko grypie lekarzom zatrudnionym na podstawie kontraktu (tj. umowy cywilnoprawnej) należy uznać za realizację przez szpital określonego w art. 304 § (...)  »
Modyfikacje w rozliczaniu pdof w 2020 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 5
Zmodyfikowana skala podatkowa, tzw. koszty pracownicze oraz kwota zmniejszająca podatek obowiązywały już w 2019 r. Jednak ubiegłoroczne rozwiązania - i to zarówno te dotyczące rozliczeń (...)  »
Rozliczenie PIT, gdy płatnik stosował za niskie koszty uzyskania przychodów
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (1045) z dnia 10.01.2020, strona 52
Jesteśmy uczelnią i zatrudniamy nauczycieli akademickich. Otrzymaliśmy interpretację indywidualną Dyrektora KIS, wg której do całości wynagrodzenia ww. nauczycieli mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów. Czy (...)  »
Data powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad zakontraktowany limit
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 67
Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Jego podstawową działalnością jest działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego. Świadczenia te wykonuje (...)  »
Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych poniesione na cele inne niż statutowe a zwolnienie od podatku - interpretacja organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 57
Wydatków na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, wydatki te nie znajdują się w katalogu celów statutowych (...)  »
Koszty, stawka podatku, kwota zmniejszająca - obowiązujące w 2020 r. przy ustalaniu zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (505) z dnia 01.01.2020, strona 23
Zakłady pracy jako płatnicy są obowiązane pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki PIT od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy/stosunków pokrewnych oraz (...)  »
Zwolnienie podatkowe w SPZOZ
Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019, strona 5
Jesteśmy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Wolne środki pieniężne umieszczamy na lokacie bankowej, od której naliczane są odsetki. Zarówno kapitał, jak i odsetki przekazywane są (...)  »
Wynagrodzenia dla członków komisji powołanej przez wójta gminy
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 57
Wójt gminy powołał komisję do opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego. Członkom komisji przysługiwać będzie wynagrodzenie za dokonane czynności. Czy można do tego wynagrodzenia zastosować zwolnienie dotyczące (...)  »
Przekazanie pracownikowi świadczenia rzeczowego i wypłata zasiłku chorobowego a koszty pracownicze
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 35
Pracownik przebywający przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim w listopadzie 2019 r. otrzymał zasiłek chorobowy oraz świadczenie rzeczowe. Wartość tego świadczenia jest niższa od kosztów (...)  »
Nowe formularze CIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 19
W Dz. U. z 2019 r. pod poz. 2337 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia (...)  »
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2019 r. a brak nr PESEL
Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019, strona 12
Przy sporządzaniu m.in. informacji PIT-11 płatnik powinien ująć w niej w szczególności identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP) podatnika. Na początku 2019 r. zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, (...)  »
Udział sołtysa w szkoleniu o gminie a przychód podatkowy
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 96 (1658) z dnia 02.12.2019, strona 4
Sołtysi gminy pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania z nią związane będą uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym działalności samorządu gminnego. W ramach szkolenia będą mieli zapewniony (...)  »
Regulacje w zakresie PIT i CIT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (503) z dnia 01.12.2019, strona 4
W niniejszym opracowaniu prezentujemy nowe lub zmienione regulacje z zakresu PIT i CIT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem wprowadzonych ustawą (...)  »
Dochód uczelni wydatkowany na nabycie udziałów w spółce z o.o. a utrata zwolnienia z podatku dochodowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2019 r.
Dochód przeznaczony przez uczelnię na nabycie udziałów spółki z o.o. nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ uczelnia wydatkuje swój dochód (...)  »
Powiązania między uczelnią medyczną i utworzonymi przez nią szpitalami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.11.2019 r.
Uczelnia medyczna oraz szpitale, dla których uczelnia jest podmiotem tworzącym, są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)  »
Równowartość środków wydatkowanych na cele niestatutowe podlega opodatkowaniu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019, strona 67
Równowartość dochodu wydatkowanego przez szpital na składki PFRON, kary umowne, odsetki budżetowe, koszty reprezentacji, koszty sądowe podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, nawet gdy (...)  »
Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych | 18.11.2019 r.
Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony tzw. indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek), który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników i płatników. Będzie on (...)  »
Wynajem akademików z podatkiem od przychodów z budynków
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2019 r.
Akademiki i inne budynki wynajmowane (w całości lub w części) przez uczelnię są objęte podatkiem od przychodów z budynków. Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z (...)  »
Dotacja na modernizację źródeł ciepła a obowiązki płatnika pdof
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 5
Gmina realizuje program mający na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej udziela dotacji celowych osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny do nieruchomości (...)  »
Kara umowna nałożona przez NFZ a koszty podatkowe szpitala - interpretacja KIS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.11.2019 r.
Kara umowna, nałożona na szpital przez NFZ, z tytułu nieprawidłowości w realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to kara z tytułu wad wykonanych usług. (...)  »
Jak obliczać zaliczkę na podatek, gdy dochód pracownika przekroczy pierwszy próg podatkowy?
Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (501) z dnia 01.11.2019, strona 27
Zakłady pracy, jako płatnicy, są obowiązani obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku (...)  »
Dochód przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników a cele statutowe SP ZOZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.10.2019 r.
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników za ich wkład w realizację celów statutowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (...)  »
Koszty pracownicze po zmianach w ustawie o pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.10.2019 r.
Od 1 października 2019 r. w ustawie o pdof zaczęły obowiązywać m.in. nowe kwoty tzw. kosztów pracowniczych. W wyniku nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. (...)  »
Roczne koszty pracownicze za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 5
Jestem nauczycielem zatrudnionym w trzech szkołach na części etatu. Jedna z nich, do której dojeżdżam od kilku lat, położona jest w innej miejscowości niż ta, (...)  »
Uzyskiwanie dochodów wolnych od podatku nie zwalnia od podatku od przychodów z budynków
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 67
Zastosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w stosunku do dochodów uzyskiwanych z wynajmu budynków nie zwalnia (...)  »
Nowa wysokość kosztów a oświadczenie w zakresie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 31
Od października 2019 r. zmieniła się wysokość kosztów uzyskania przychodów. Czy pracownicy, którym uwzględniamy podwyższone koszty uzyskania przychodów, powinni złożyć płatnikowi nowe oświadczenia w zakresie (...)  »
Od października 2019 r. nowe zasady ustalania zaliczki/ podatku m.in. dla zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych i menedżerów
Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019, strona 29
Płatnicy PIT, którzy dokonują świadczeń na rzecz m.in. zleceniobiorców, członków zarządu, rad nadzorczych czy też menedżerów, stanowiących ich przychody z działalności wykonywanej osobiście, są obowiązani (...)  »
Ukończenie 26 lat a zwolnienie z pdof - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.10.2019 r.
Z obowiązującego od 1 sierpnia br. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, nazywanego popularnie zwolnieniem dla młodych, wynika, że określona w (...)  »
Zasady rozliczania pdof za 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019, strona 5
Od 1 października 2019 r. w pdof zaczęła obowiązywać nowelizacja, która przyniosła zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, modyfikację kwoty zmniejszającej podatek, jak również skali podatkowej. (...)  »
Strata podatkowa a wydatki na cele inne niż statutowe
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.10.2019 r.
Zapłacony przez podatnika korzystającego ze zwolnienia od CIT podatek z tytułu poniesienia wydatków na cele niestatusowe (np. PFRON) nie stanowi nadpłaty, niezależnie od tego czy (...)  »
Od października 2019 r. nowe zasady obliczania zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowniczych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 19 (499) z dnia 01.10.2019, strona 26
OCZEKUJE NA PODPIS PREZYDENTA Na dzień oddania do druku niniejszego numeru Przeglądu Podatku Dochodowego na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. (...)  »
Strata na działalności zwolnionej z CIT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.09.2019 r.
Strata powstała z działalności statutowej, wolnej od podatku dochodowego, nie jest stratą podatkową i wobec tego nie podlega rozliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 (...)  »
Przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych a zaliczki na podatek dochodowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2019 r.
Jak już informowaliśmy, od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy mające na celu rozpoznawanie dla celów podatku dochodowego tzw. "złych długów" (zarówno u (...)  »
Nowelizacja ustawy o PIT
Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019, strona 4
ZMIANY UCHWALONE Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o (...)  »
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 5
Zakłady pracy wypłacając pracownikom (stawiając do ich dyspozycji) należności ze stosunku pracy jako płatnicy pdof mają obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki (...)  »
Kwota zmniejszająca podatek u pracownika z własną firmą
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników domu kultury od wielu lat zatrudniony na etacie jako instruktor gry na instrumentach klawiszowych pod koniec sierpnia zgłosił fakt prowadzenia działalności gospodarczej (...)  »
Koszty przysługujące pracującemu emerytowi
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Szkoła artystyczna z powodu braków kadrowych zatrudnia na umowę o pracę emerytowanych nauczycieli. Jeden z nich w lipcu br. zmienił miejsce zamieszkania, przenosząc się do (...)  »
Zaliczka od wypłaty za czas choroby
Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 4
Jeden z pracowników administracyjnych przedszkola z powodu choroby we wrześniu br. nie przepracuje ani jednego dnia. Za ten miesiąc przysługuje mu zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak (...)  »
Stypendium wypłacane przez gminę a obowiązki płatnika PIT
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 16
Gdy gmina wypłaca miejskie stypendium artystyczne, które nie korzysta ze zwolnienia od pdof, nie jest zobowiązana do poboru zaliczek na podatek, ale kwotę stypendium powinna (...)  »
Zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń pomocowych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 14
Pracodawcy przekazują swoim pracownikom nie tylko świadczenia stanowiące gratyfikacje za wykonaną pracę, do których należą wynagrodzenia, nagrody pieniężne oraz premie. W wielu zakładach pracy funkcjonują (...)  »
Skutki podatkowe uczestnictwa w PPK
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 5
Od 1 lipca br. pierwsza grupa pracodawców została objęta przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uczestnictwo w tym systemie rodzi skutki podatkowe zarówno dla pracownika, (...)  »
Przychody nauczycieli akademickich na zleceniu a 50% koszty
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 3
Do należności nauczyciela akademickiego, z którym zawarto umowę zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, gdy wykonuje on pracę będącą przedmiotem prawa autorskiego, a więc (...)  »
Część świadczeń młodych z podatkiem
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 1
Od 1 sierpnia br. w pdof obowiązuje tzw. zwolnienie dla młodych dotyczące przychodów uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Regulujące je zasady (...)  »
Koszty przerejestrowania samochodu to wydatki poniesione z tytułu jego używania - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.08.2019 r.
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46a updof i art. 16 ust. 1 pkt 51 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (z (...)  »
Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 66
Biblioteka publiczna w 2018 r. uzyskała przychody ze sprzedaży usług wynajmu, z dotacji, darowizn, dofinansowań i z tytułu odsetek bankowych. Czy do wyliczenia wartości przychodu (...)  »
Wręczenie okolicznościowych nagród - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019, strona 33
Otrzymane przez nauczycieli pióra z grawerem z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie stanowią przysporzenia majątkowego mającego konkretny wymiar finansowy, a co za tym idzie nie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.