Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
Inne podatki i opłaty
pokaż fragmenty artykułów
Zerowa stawka w podatku od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Czy rada gminy może uchwalić stawki zerowe w podatku od środków transportowych? Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach (...)  »
Wykorzystanie wolnych środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
W myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele (...)  »
Opodatkowanie lokali oddanych w najem na prowadzenie przedszkola
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest to, by podatnikiem podatku od nieruchomości (...)  »
Budowla nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, jeśli nie ma związku z biznesem
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, działający jako samorządowy zakład budżetowy, wykonując zadania o charakterze użyteczności publicznej i administrując należącą do gminy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, nie prowadzi (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Organ gminy może zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości w związku z początkową inwestycją na podstawie programu pomocowego, który przybiera formę uchwały. Zwolnienie jest objęte (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od środków transportowych karetki należącej do szpitala
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2022 r.
Czy szpital powinien płacić podatek od środków transportowych za karetkę? Karetki jako pojazdy specjalne podlegają zwolnieniu z podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 (...)  »
Opłata od posiadania psów na terenach wiejskich
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2022 r.
Nasza gmina planuje wprowadzenie opłaty od posiadania psów. Czy w związku z tym będą musiały ją płacić wszystkie osoby posiadające psa zamieszkujące na terenach wiejskich? (...)  »
Zaniedbany zabytek a zwolnienie z podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.05.2022 r.
Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości, w której wykazała zwolnienie od podatku - powierzchnię w budynku zabytkowym. Miasto ma informację od konserwatora zabytków, że (...)  »
Określenie przez radę gminy trybu wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.05.2022 r.
W gminie chcemy ujednolicić dokonywanie wpłat za odpady komunalne. Mamy metodę od ilości mieszkańców. Wójt przygotował projekt nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.04.2022 r.
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie daje możliwości wprowadzenia zwolnienia dla podatników podatku od nieruchomości, którzy (...)  »
Przyjęcie uchwały podwyższającej stawki opłat za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.04.2022 r.
Niedawno weszły w życie nowe wskaźniki przeciętnego dochodu, od których liczy się wysokość opłat za odpady komunalne. Wójt gminy zamierza skorzystać z możliwości podwyższenia opłat (...)  »
Nowe inwestycje budowlane a podatek od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022
Nabycie nieruchomości wiąże się nierozerwalnie z koniecznością regulowania podatku od nieruchomości już od następnego miesiąca po dniu jej nabycia. Ustawodawca postawił w uprzywilejowanej pozycji podatników (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków pozostających w posiadaniu powiatowego domu opieki społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2022 r.
Powiatowy dom pomocy społecznej posiada trzy budynki. W jednym z budynków znajdują się pomieszczenia związane z działalnością opiekuńczą świadczoną przez dom pomocy społecznej. Drugim budynkiem (...)  »
Zaniechanie dokonania przez organ podatkowy kontroli deklaracji na podatek od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2022 r.
RIO zarzuciła wójtowi naruszenie art. 272 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej w związku z rzekomym niedokonaniem kontroli deklaracji na podatek od nieruchomości. Podatnik (spółka) (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.03.2022 r.
Burmistrz chce wspomóc przedsiębiorców zwalniając ich z podatku od nieruchomości na 2022 r. Zwolnienie ma dotyczyć tych przypadków, gdy osoba fizyczna zawiesi działalności na minimum (...)  »
Obowiązki związane ze zużyciem energii z OZE
Gazeta Podatkowa nr 19 (1894) z dnia 07.03.2022
Gmina, która zużywa wyprodukowaną energię z OZE, nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego, lecz ma obowiązek składania deklaracji na podatek akcyzowy. Tak wynika (...)  »
Zakup nowego pojazdu a deklaracja na podatek od środków transportowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2022 r.
Na początku 2021 r. podatnik złożył deklarację na podatek od środków transportowych i wpłacił podatek w obowiązującym terminie. Wiemy, iż w kwietniu 2021 r. nabył (...)  »
Instytucja kultury jako podatnik podatku leśnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.02.2022 r.
Instytucja kultury (muzeum) posiada w użytkowaniu wieczystym las. Czy w związku z tym instytucja jest zobowiązana płacić podatek leśny? W myśl art. 2 ustawy z (...)  »
Zaokrąglanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.02.2022 r.
Na sesji pod koniec lutego planujemy przyjąć nową uchwałę w sprawie opłat za odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych. Planujemy przyjąć nowe stawki maksymalne z zaokrągleniami, (...)  »
Sposób wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.02.2022 r.
Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów (...)  »
Ujmowanie PESEL/NIP właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2022 r.
Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być ujęte dane w postaci PESEL/NIP właściciela nieruchomości? Czy może to narusza RODO? Naszym (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z ochroną przeciwpożarową i porządku publicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.01.2022 r.
Radni mają pod koniec stycznia głosować nad uchwałą w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną porządku (...)  »
Zwolnienie z opłaty targowej dla rolników i ich domowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.01.2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa (...)  »
Zakup maszyny od osoby fizycznej a obowiązek zapłaty PCC
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.12.2021 r.
Samorządowy zakład budżetowy zakupił maszynę od osoby fizycznej (umowa kupna-sprzedaży). Czy w związku z tym zakupem zakład budżetowy jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności (...)  »
Stosowanie opłaty podwyższonej w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.12.2021 r.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona w oparciu o stawkę podwyższoną (sankcyjną) jest stosowana gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. (...)  »
Obowiązek opłacania opłaty targowej i możliwość różnicowania wysokości stawki tej opłaty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.12.2021 r.
Obowiązek opłacania opłaty targowej nie zależy od tego, czy sprzedający posiada status przedsiębiorcy, czy też takowego statusu nie posiada. Liczy się sam fakt dokonywania sprzedaży (...)  »
Ustalanie stawek opłaty targowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.11.2021 r.
Rada gminy planuje podjąć uchwałę w sprawie opłaty targowej. Stawki mają być zróżnicowane w zależności od miejsca sprzedaży, np. stragany - 30 zł, na parkingach (...)  »
Rada gminy nie może uzależniać zwolnienia z opodatkowania od zaległości podatkowych
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Rada gminy w podjętej uchwale wprowadziła zwolnienie w podatku od nieruchomości dla tzw. inwestycji początkowych. Przewiduje ono zwolnienie dla przedsiębiorców, którzy kupią nowe grunty, lokale (...)  »
Zaliczenie wpłat podatników na poczet podatku od nieruchomości i kosztów upomnień
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.11.2021 r.
Jak postąpić z kosztami upomnień od podatku od nieruchomości? W poleceniach przelewu podatnicy podają, że spłacają podatek a nie koszty upomnień. Czy wiążące są dla (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla placówek świadczących pomoc społeczną
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.11.2021 r.
Na wniosek burmistrza od stycznia 2022 r. ma zostać wprowadzone zwolnienie w podatku od nieruchomości dla placówek świadczących pomoc społeczną (w założeniu chodzi o samorządowe (...)  »
Zmiany w zakresie naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości letniskowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2021 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przebudowała system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości letniskowych. Zmiany w tym zakresie (...)  »
Ustalanie podwyższonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.10.2021 r.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o (...)  »
Zmiany w opłatach za śmieci i gospodarce odpadami
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
Najnowsza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. O ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za (...)  »
Nowe miejsca pracy jako przesłanka do zwolnienia z podatku od nieruchomości
Gazeta Podatkowa nr 80 (1851) z dnia 07.10.2021
Rada gminy (miasta) ma możliwość takiego ukształtowania zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, aby wprowadzić wymóg dotyczący minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych na poziomie 50 mln (...)  »
Zmiany w zakresie możliwości różnicowania stawek opłaty za śmieci przy metodzie od gospodarstwa domowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.10.2021 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła wręcz rewolucyjne rozwiązania legislacyjne z punktu widzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany te dotyczą m.in. (...)  »
Decyzja w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.09.2021 r.
W przypadku wydawania decyzji o umorzeniu zaległości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, należy ująć tam również odsetki za zwłokę do dnia wydania tej decyzji. (...)  »
Ustalanie stawek za zajęcie pasa drogowego
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Projektowana przez radę gminy uchwała zawiera zapis o podniesieniu o 50% stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele handlowe przy cmentarzu na okres od (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków wykorzystywanych przez instytucje kultury
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.09.2021 r.
Czy instytucja kultury może być podmiotowo zwolniona z podatku od nieruchomości? Czy zwolnieniem z tego podatku mogą być objęte jedynie budynki wykorzystywane przez instytucje kultury (...)  »
Oświadczenie o zamiarze korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w deklaracji na odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.08.2021 r.
Czy rada gminy może dokonać zmiany deklaracji na odpady komunalne, wprowadzając zapisy umożliwiające deklarowanie zamiaru korzystania z dodatkowych usług świadczonych przez gminę, np. opłaty za (...)  »
Składanie wraz z deklaracją na odpady dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.08.2021 r.
Czy wójt gminy może zmienić wzór deklaracji na odpady i wprowadzić zapisy obligujące mieszkańców do składania (z deklaracją) dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji? (...)  »
Pobór i wpłata przez inkasenta zaległości podatkowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.08.2021 r.
Inkasent jest uprawniony wyłącznie do poboru podatku, a więc należności, która powinna być uiszczona przez podatnika do upływu terminu płatności. Nie jest on uprawniony do (...)  »
Powołanie biegłego w celu określenia wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2021 r.
W myśl art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli podatnik nie określił wartości budowli na potrzeby podatku od nieruchomości lub podał (...)  »
Odstąpienie od uzasadnienia decyzji w sprawie ulg podatkowych
Redakcja Poradnika VAT | 27.07.2021 r.
Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli w indywidualnej sprawie w tym przedmiocie ustali (...)  »
Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.07.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w piśmie z 28 czerwca 2021 r. (znak: WA-023/58/21) wskazała, iż wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz (...)  »
Opodatkowanie lokali gminnych poddzierżawianych spółce prowadzącej przedszkole
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2021 r.
Na początku 2020 r. wójt podpisał umowę dzierżawy z osobą fizyczną na kilka lokali użytkowych z przeznaczeniem na przedszkole. Osoba ta miała dopełnić formalności związanych (...)  »
Niedotrzymanie terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.07.2021 r.
Czy wójt gminy może przywrócić termin do opłacenia zaległych 6 rat podatku od nieruchomości? Jest to podatek z 2020 r. rozłożony na raty stosowną decyzją. (...)  »
Kto podlega rejestracji w CRPA - gmina czy jednostki organizacyjne?
Poradnik VAT nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
Z dniem 1 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (...)  »
Nie można ustalić dwóch terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości letniskowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.06.2021 r.
Wójt chce wprowadzić zmiany w opłacie rocznej za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których są domki letniskowe. Zasadniczy termin ma być do 31 lipca każdego (...)  »
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2021 r.
Od lipca planujemy wprowadzić specjalne zwolnienia dla przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy w gminie (pomoc de minimis). Chcemy jednak mieć (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości wyposażonych w kompostowniki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.05.2021 r.
Na podstawie art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. (...)  »
Zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.05.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 7 kwietnia 2021 r. (znak RP/0441/37/15/1/2021), będącym odpowiedzią na pytanie dotyczące zakresu danych zawartych w deklaracji o (...)  »
Wznowienie postępowania na skutek wyroku TK
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2021 r.
W lutym br. zapadł wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności przepisu dotyczącego opodatkowania nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. W marcu wpłynęło kilkanaście wniosków o wznowienie postępowań (...)  »
Podniesienie stawek za odpady komunalne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2021 r.
Niedawno ukazało się nowe obwieszczenie GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu, które jest podstawą obliczania stawek za odpady komunalne. Według założeń podniesienie stawek pozwoli zbilansować (...)  »
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczenia gabinetu badania słuchu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.04.2021 r.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wynajmuje pomieszczenie, w którym prowadzona jest działalność polegająca na badaniu słuchu. Czy pomieszczenie gabinetu badania słuchu może być ujmowane w (...)  »
Zaliczanie wpłat dokonanych przez podatnika na poczet kosztów upomnienia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.04.2021 r.
Jakie są zasady zaliczania wpłat dokonanych przez podatnika na poczet kosztów upomnienia? Jak jest przy zobowiązaniach solidarnych, gdzie upomnienia są adresowane do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, (...)  »
Terminy przedawnienia określone w przepisach prawa podatkowego w czasie epidemii - wyjaśnienie RIO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.04.2021 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku w piśmie z 12 lutego 2021 r. (znak: RP.0441/144/6/1/2021), dotyczącym problematyki wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przedawnienia określonych w (...)  »
Samorządowa instytucja kultury a zwolnienie podmiotowe w podatku od czynności cywilnoprawnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2021 r.
Samorządowa instytucja kultury (muzeum) zakupiła rekwizyt od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy muzeum jako samorządowa instytucja kultury podlega zwolnieniu podmiotowemu z PCC? W (...)  »
Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zaliczania wpłat podatków pobranych przez inkasenta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.03.2021 r.
Ministerstwo Finansów w piśmie z 4 lutego 2021 r. (nr PS2.8401.20.2020), będącym odpowiedzią w sprawie interpretacji art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do (...)  »
Wyznaczenie nowego terminu rozpoznania wniosku o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.03.2021 r.
W toku kontroli RIO wykazano nieprawidłowości dotyczące zbyt późnego wydawania postanowień o przedłużeniu rozpoznania wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Postanowienia były wydawane (...)  »
Częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.03.2021 r.
Gmina zamierza w 2021 r. częściowo umorzyć opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu spożycia (czyli np. puby, restauracje). Czy można warunkować (...)  »
Zaliczenie dokonanej wpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej postępowaniem w sprawie jej umorzenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.02.2021 r.
Czy organ podatkowy powinien zaksięgować dokonaną przez podatnika wpłatę na poczet zaległości podatkowej, która powstała najwcześniej, pomimo iż zaległość ta objęta jest postępowaniem w sprawie (...)  »
Sposób rozpoznania wniosku dłużnika o spłatę ratalną zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2021 r.
Pod koniec stycznia br. mieszkańcy gminy złożyli wnioski o spłatę ratalną zaległości w opłatach za odpady komunalne. Czy wystarczające będzie zawarcie z nimi ugody na (...)  »
Weryfikacja dokumentacji podatkowej przez organ podatkowy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.02.2021 r.
W wystąpieniu pokontrolnym RIO zarzuciła nam brak dokumentowania tzw. czynności sprawdzających na deklaracjach na podatek od nieruchomości. Na niektórych deklaracjach pracownik naszego urzędu nie umieścił (...)  »
Pożyczka udzielona szpitalowi na spłatę zaległych zobowiązań związanych z ochroną zdrowia a PCC
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.01.2021 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 9 września 2020 r. (sygn. III SA/Wa 2628/19) orzekł, iż pożyczka udzielona szpitalowi przez jego organ założycielski (...)  »
Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości dla obiektów hotelowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.01.2021 r.
W 2020 r. przyjęto stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. Pod koniec stycznia planuje się zmianę uchwały przez różnicowanie stawek dla obiektów hotelowych na (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.