Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 13:40 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
Świadczenia
pokaż fragmenty artykułów
Okres zasiłkowy na nowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 17 (1892) z dnia 28.02.2022
Obowiązujące przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych ciągle ulegają pewnym modyfikacjom. W ostatnim czasie duże zmiany nastąpiły w kwestiach dotyczących prawa do zasiłku i wysokości zasiłku (...)  »
Koniec roku rozliczeniowego dla świadczeń przedemerytalnych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022
Pobierający świadczenie przedemerytalne, podobnie jak emeryci i renciści, mogą osiągać dodatkowe przychody. Sposób rozliczania tych świadczeń jest jednak zupełnie odmienny. Inne są kwoty przychodu mające (...)  »
Optymalny termin na wystąpienie o kapitał opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Aby jednak je otrzymać w pełnej należnej kwocie, osoba uprawniona musi wystąpić ze stosownym (...)  »
Kwarantanna w dniach wolnych od pracy a wynagrodzenie za cały przepracowany miesiąc
Gazeta Podatkowa nr 15 (1890) z dnia 21.02.2022
Pracownik jest zatrudniony w zakładzie na pełny etat i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.800 zł. Przez cały styczeń 2022 r. pracował od poniedziałku (...)  »
Czas na rozliczanie aktywnych zawodowo emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 14 (1889) z dnia 17.02.2022
Zbliża się koniec lutego 2022 r., a tym samym termin na przekazanie do ZUS informacji o przychodach uzyskanych w 2021 r. przez aktywnych zawodowo emerytów (...)  »
Wykazywanie w formularzu Z-3 wynagrodzenia a (nie)przepracowanie całego miesiąca
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
Pracownik zatrudniony od 5 lat w lutym 2022 r. sprawował opiekę nad chorym dzieckiem. Chcę wysłać zaświadczenie Z-3 do ZUS. W kwietniu 2021 r. przez (...)  »
Dla wypłaty przyznanej emerytury istotny jest moment ponownego zawarcia stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 13 (1888) z dnia 14.02.2022
W dniu 23 lutego 2022 r. rozwiążemy z pracownikiem umowę o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. Jego bieżąca umowa jest zawarta na (...)  »
Korekta dokumentów rozliczeniowych tylko do określonego terminu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Płatnik składek został zobowiązany do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących za listopad 2016 r. Podobno od 1 stycznia 2022 r. nie koryguje się tych dokumentów, gdyż (...)  »
Do 28 lutego br. czas na przekazanie ubezpieczonym informacji o danych zamieszczonych w raportach przekazanych do ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Płatnik składek jest obowiązany przekazać osobom ubezpieczonym informacje zawarte w raportach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za ubiegły rok w podziale na poszczególne miesiące, w celu (...)  »
Ustalanie okresu zasiłkowego w 2022 r. z uwzględnieniem odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (550) z dnia 10.02.2022
Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została (...)  »
Dokumenty do zasiłku macierzyńskiego po przedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 11 (1886) z dnia 07.02.2022
Pracownica, która miała przedłużoną umowę o pracę do dnia porodu, urodziła dziecko pod koniec stycznia 2022 r. Jakie dokumenty należy przekazać do ZUS, aby organ (...)  »
Nowa podstawa zasiłku już po jednym miesiącu kalendarzowym przerwy między świadczeniami
Gazeta Podatkowa nr 10 (1885) z dnia 03.02.2022
Podstawę wymiaru zasiłku z założenia ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub prawa do świadczenia. Jeśli (...)  »
Wpływ zmiany miejsca pobytu pracownika w okresie trwania absencji chorobowej na wypłatę świadczenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (549) z dnia 01.02.2022
Pracownik od dłuższego czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. W wystawionym zwolnieniu lekarskim w "Danych adresowych ubezpieczonego" został wpisany adres wynajmowanego przez (...)  »
Rozstrzygająca uchwała Sądu Najwyższego w sprawie emerytur mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 7 (1882) z dnia 24.01.2022
Zdarza się (i to nierzadko), że po nabyciu prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego dla służb mundurowych emeryt podejmuje pracę, podlegając z tego tytułu (...)  »
Gdy chorobowe przypada na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Zatrudniony od lat pracownik był na chorobowym od 1 do 17 grudnia 2021 r. (17 dni). Następnie przebywał na kwarantannie od 20 grudnia 2021 r. (...)  »
Świadczenie należne przed samym porodem w razie braku kolejnego zwolnienia lekarskiego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Pracownica, od kilku miesięcy niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży, ostatnie zaświadczenie lekarskie e-ZLA otrzymała na okres 22 dni, do dnia (...)  »
Zmiana terminu wypłat zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 6 (1881) z dnia 20.01.2022
Świadczenia chorobowe mogą przysługiwać z racji niezdolności do pracy, konieczności opieki nad członkiem rodziny lub z tytułu macierzyństwa. Za każdym razem za ustalenie do nich (...)  »
Gdy pracownik na e-ZLA ubiega się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1880) z dnia 17.01.2022
Pracownica przebywała w izolacji domowej z powodu koronawirusa. Ponieważ nie wykorzystała jeszcze 33 dni, za które w danym roku przysługuje wynagrodzenie chorobowe, to za okres (...)  »
Wynagrodzenie chorobowe (nie zawsze) od pierwszego dnia choroby w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Gdy ubezpieczony będący pracownikiem stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby lub np. obowiązkowej kwarantanny, to, co do zasady, w pierwszej kolejności w danym (...)  »
Obowiązki płatników składek nabywających lub tracących od nowego roku uprawnienia do wypłaty zasiłków
Gazeta Podatkowa nr 3 (1878) z dnia 10.01.2022
O tym, czy płatnik składek w 2022 r. ma uprawnienia do wypłaty zasiłków swoim ubezpieczonym, decyduje fakt, ile osób zgłosił on do ubezpieczenia chorobowego, co (...)  »
Od 1 stycznia 2022 r. nowy limit zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 7 (...)  »
Wniosek płatnika o ustalenie okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Pracownica chorowała nieprzerwanie przez 182 dni do 10 grudnia 2021 r. Po powrocie do pracy na kilka dni grudnia 2021 r., od 20 grudnia 2021 (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Pracownica 3 grudnia 2021 r. poinformowała pracodawcę, że decyzją dyrekcji szkoły klasa, do której uczęszcza jej dziecko (w wieku 7 lat) przechodzi na okres od (...)  »
Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie 2021/2022
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
1. Płatnik zasiłków w 2022 r. Do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2022 r. upoważniony jest płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca), który na dzień 30 (...)  »
Co nowego od 1 stycznia 2022 r. w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych?
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621), dalej zwana nowelą, (...)  »
Covidowe - urzędowe przedłużenie prawa do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Prawo do niektórych świadczeń, zarówno o charakterze emerytalno-rentowym, jak i krótkoterminowym uzależnione zostało od istnienia u ubezpieczonego określonego stanu niezdolności do pracy, potwierdzonego wydanym w (...)  »
Zmiana zasad wynagradzania a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Z definicji wynagrodzenia, określonej dla celów ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi, wynika, iż przy obliczaniu tej podstawy powinny być uwzględnione wszystkie oskładkowane składniki (...)  »
Od 2022 r. rozliczenie świadczeń chorobowych z przyznanej emerytury
Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Uprawnienia emerytalne wpływają na prawo do zasiłku chorobowego należnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego należnego zarówno w czasie trwania ubezpieczenia, (...)  »
Nowe reguły przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Jednym z obowiązków organu rentowego jest ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wypłata. Regulując zasady przyznawania świadczeń, ustawodawca określił również tryb postępowania, gdy okaże się, (...)  »
Emeryci i renciści mogą jeszcze ubiegać się o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Podstawa wymiaru emerytury obliczonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy to jeden z parametrów ważnych dla ustalenia wysokości tych świadczeń. Reguły (...)  »
Wykazanie we wniosku Z-15A oraz w oświadczeniu okresu kwarantanny dziecka i sprawowania nad nim opieki
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Pracownik poinformował pracodawcę o nałożeniu na jego 9-letnie dziecko kwarantanny od 6 do 12 grudnia 2021 r. Osobistą opiekę nad dzieckiem sprawował jednak tylko w (...)  »
Kilkuskładnikowe minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021
Pracownik został zatrudniony od 1 października 2021 r. na czas określony wynoszący 2 lata, na pełny etat. W umowie ma określone wynagrodzenie zasadnicze w kwocie (...)  »
Pielęgniarka chora na COVID-19 z zasiłkiem w wysokości 100% po złożeniu stosownego oświadczenia
Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Od dwóch lat jestem zatrudniona w szpitalu jako pielęgniarka na kontrakcie wykonywanym w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej. Ostatnio pracowałam na utworzonym tam oddziale covidowym. Mimo (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
1) Dziecko pracownika (w wieku 8 lat) wraz z całą klasą zostało skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas opieki? (...)  »
Komu przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego?
Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Zasiłek pogrzebowy jest jednym ze świadczeń wypłacanych przez ZUS po śmierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty albo innych wskazanych przez ustawodawcę osób. Przewidziany jest dla osób (...)  »
Oświadczenie pracownika dla celów uzyskania zasiłku za okres drugiej części urlopu ojcowskiego
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2021 r. poprosił o udzielenie mu urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia na córkę urodzoną na początku 2021 r., co (...)  »
Zaświadczenie ERP-7 dla pracownika, który nie przechodzi na rentę ani na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Pracownik, który nie przechodzi na rentę ani na emeryturę, zwrócił się o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7). W systemie komputerowym mam tylko część (...)  »
Zmiany w świadczeniach chorobowych od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Od 1 stycznia 2022 r. opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczeń chorobowych. Z tym dniem zmieni(-ą) się także m.in. wysokość (...)  »
Potwierdzanie uprawnień pracownika DPS do zasiłku w wysokości 100%
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Jeden z pracowników naszego domu pomocy społecznej odbywa obowiązkową kwarantannę w związku z COVID-19. Z tego tytułu domaga się wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% (...)  »
Ustalanie podstawy zasiłku z lub bez dodatku covidowego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Przeciwdziałając negatywnym skutkom COVID-19 w określonych sytuacjach i w określonym czasie, m.in. wykonujący zawód medyczny uprawnieni byli/są do świadczenia dodatkowego, tzw. dodatku covidowego. Jego pobieranie (...)  »
Stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2021 r. zdecyduje o płatniku zasiłków w 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Prawo do zasiłków należnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego może ustalać i świadczenia te wypłacać ZUS albo płatnik składek, ale wyłącznie swoim ubezpieczonym i to (...)  »
Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. dla celów wypłaty zasiłków w 2022 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają odpowiednio płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawcy lub zleceniodawcy) albo (...)  »
Przeliczenie składnika rocznego uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Pracownik pełnoetatowy od dłuższego czasu często choruje, a przerwy pomiędzy kolejnymi absencjami zasiłkowymi nie przekraczają 3 miesięcy kalendarzowych. W konsekwencji podstawa wymiaru przysługujących mu świadczeń (...)  »
Zliczanie okresów różnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 01.11.2021
Pracodawca jest płatnikiem zasiłków. W okresie jesienno-zimowym pracownicy często chorują, nabywając prawo do świadczeń chorobowych. Jakimi zasadami należy kierować się, ustalając okres płatności tych świadczeń? (...)  »
Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne dostarczany do ZUS przez pracodawcę
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik, któremu za około 6 tygodni wyczerpie się pełny okres zasiłkowy, zgłosił mi zamiar ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Wypełniłam już wymagane dokumenty, tj. wniosek (...)  »
Pracownik samorządowy na świadczeniu rehabilitacyjnym a dodatek stażowy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik zatrudniony w samorządowej jednostce budżetowej był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pobierał świadczenia przez cały okres zasiłkowy. Bezpośrednio po jego zakończeniu ZUS przyznał (...)  »
Ustalanie uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłata od 2022 r.
Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi szereg istotnych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz należnych z tego tytułu świadczeń, w tym w kwestii ustalania (...)  »
Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Po wielu latach pracy przy przysłowiowej tablicy, chciałabym już zrezygnować z nauczania w szkole, tym bardziej, że spełniam warunki do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czy (...)  »
Sposób ubiegania się o zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Jednym ze świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego jest zasiłek opiekuńczy. W celu uzyskania do niego prawa konieczne jest wystąpienie do płatnika składek lub ZUS ze (...)  »
Data objęcia ubezpieczeniem a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługują osobom podlegającym danemu ubezpieczeniu w razie zaistnienia określonego ryzyka. Część z tych świadczeń przysługuje od pierwszego dnia (...)  »
Wykazywanie w zaświadczeniu Z-3 wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem i choroba
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy przyznany w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek stażowy jest wypłacany w (...)  »
Zasiłek na zdrowe dziecko tylko do ukończenia 8. roku życia
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Żona pracownika, która na co dzień zajmowała się ich córką, trafiła na 10 dni do szpitala. W tym czasie, z uwagi na brak innej osoby, (...)  »
Dzień decydujący o uprawnieniach do 14. emerytury
Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
W 2021 r., emeryci i renciści, a także inni wskazani przez ustawodawcę świadczeniobiorcy, po raz pierwszy mogą liczyć na wypłatę tzw. 14. emerytury. Podstawowym warunkiem (...)  »
Od 2022 r. istotne zmiany w ustawie zasiłkowej
Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Jestem płatnikiem zasiłków dla swoich pracowników. Słyszałam, że zmieniły się przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru zasiłku. Czy już teraz powinnam zliczać do (...)  »
Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów
Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »
Wykazywanie wynagrodzenia pracownika na druku Z-3
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wypełniam zaświadczenie płatnika składek Z-3 dla pracownika, który przez kilka dni września 2021 r. sprawował opiekę nad chorą córką i z tego tytułu przysługuje mu (...)  »
Świadczenia chorobowe (nie) dla emerytów i rencistów służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od tego czy obowiązkowo czy też dobrowolnie, w razie zaistnienia określonego ryzyka mogą - po spełnieniu określonych warunków - korzystać (...)  »
Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Nauczycielka od 1 czerwca 2021 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia udzielonym do 31 maja 2022 r. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy jej zwolnienie (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone za czas urlopu wychowawczego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pracownica jednostki sfery budżetowej oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, w wysokości 8,5% wynagrodzenia uzyskanego za czas efektywnie przepracowany w danym roku (...)  »
Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »
Uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Pod koniec lipca 2021 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę absolwenta liceum ogólnokształcącego, który po trzech tygodniach pracy zachorował. Jaką datę należy przyjąć jako (...)  »
Podstawa chorobowego dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zleceniobiorca został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2020 r. Przychód za dany miesiąc jest mu wypłacany w miesiącu następnym. Od pierwszego dnia zlecenia podlega on (...)  »
Ustalanie okresu wykorzystanego zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Ubezpieczony, który musi zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może, w określonych przez ustawodawcę przypadkach, skorzystać z zasiłku opiekuńczego już od pierwszego dnia (...)  »
Wartości składników wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3
Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik po wykorzystaniu wynagrodzenia chorobowego ma prawo do zasiłku chorobowego. W związku z tym muszę przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek. Jaką wartość stałej pensji (...)  »
Uwzględnianie nowego składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Od 1 kwietnia 2021 r. pracownikowi powierzono obowiązki kierownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu otrzymał on dodatek funkcyjny, zmniejszany proporcjonalnie za okresy (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.