Wydawnictwo Podatkowe
środa, 29 listopada 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2023 r., godz. 12:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.818 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
44
1
2
3
4
5
45
6
7
8
9
10
11
12
46
13
14
15
16
17
18
19
47
20
21
22
23
24
25
26
48
27
28
29
30
Świadczenia
pokaż fragmenty artykułów
Macierzyński po przyjęciu dziecka na wychowanie
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Z prawa do zasiłku macierzyńskiego, oprócz ubezpieczonych, które urodziły dziecko, mogą również korzystać m.in. ubezpieczeni, którzy przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do ukończenia odpowiednio (...)  »
Wysokość zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia na wychowanie dziecka, które ukończyło pierwszy rok życia, z uwzględnieniem stanowiska ZUS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 3 lat i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. Ponadto złożyła wniosek o udzielenie jej (...)  »
Zasiłek opiekuńczy w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy i krótkiej przerwy w pobieraniu świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Pracownica wróciła do pracy na początku czerwca br. po ponad rocznej przerwie spowodowanej chorobą i macierzyństwem. Dotychczas była zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, jednakże (...)  »
Wpływ urlopu opiekuńczego i zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Czy wynagrodzenie za pracę, które zostało zmniejszone w związku z korzystaniem przez pracownika z urlopu opiekuńczego lub zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (...)  »
Podwyższenie od 1 lipca 2023 r. najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pobieranego nieprzerwanie od ubiegłego rok Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym na poziomie płacy minimalnej. Od (...)  »
Nowa wysokość macierzyńskiego na wniosek pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Pracownica urodziła dziecko w lutym br. i kilka dni po porodzie złożyła tzw. długi wniosek, na podstawie którego płaciliśmy jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% (...)  »
Wniosek pracownika o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Kilka miesięcy temu mój pracownik poważnie zachorował. Obecnie wypłacam mu zasiłek chorobowy, ale niedługo wyczerpie mu się pełny okres zasiłkowy. Na razie nie ma szans, (...)  »
Przerwa w niezdolności a okres zasiłkowy
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Pracownica pobiera zasiłek chorobowy od 9 stycznia 2023 r. W pobieraniu tego świadczenia nie ma jednak ciągłości, gdyż w kwietniu 2023 r. była ona wzywana (...)  »
Kiedy ubezpieczony nie może skorzystać z zasiłku chorobowego?
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Podstawowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest podleganie temu ubezpieczeniu, obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności. Nie zawsze jednak to wystarczy (...)  »
Podstawa zasiłku opiekuńczego po powrocie z rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Pracownica będąca w ciąży od marca 2022 r. rozpoczęła korzystanie z zasiłku chorobowego, a po porodzie w kwietniu 2022 r. rozpoczęła pobieranie zasiłku macierzyńskiego, którego (...)  »
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2023 r.
Ośrodek pomocy społecznej przyznał wnioskodawczyni zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Podstawą tego rozstrzygnięcia (...)  »
Zmiana terminu rozpoczęcia zlecenia a zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS i zasiłek chorobowy
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
W maju 2023 r. zawarliśmy z 40-letnią osobą umowę zlecenia. Osobiste problemy zleceniobiorcy spowodowały, że termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia został przesunięty z maja na czerwiec (...)  »
Zaświadczenie Z-3 dla pracownika po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Zatrudniliśmy pracownika na czas określony. Obecnie podjęto decyzję, iż nie będzie zawierana z nim kolejna umowa o pracę. Ponadto pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy (...)  »
Gdy pracodawca bezpodstawnie wypłacił zasiłek macierzyński w 100-procentowej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Pracownica w 2022 r. złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze w ciągu 21 dni po porodzie, w związku z czym powinna mieć wypłacany (...)  »
Następujące po sobie umowy zlecenia a podstawa wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Zleceniobiorca ma systematycznie przedłużaną umowę zlecenia. Przy czym raz ma umowę na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, ale jest zachowana ciągłość. Na umowie zleceniobiorca (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada na okres urlopu opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Pracownik w okresie przebywania na urlopie opiekuńczym (od 15 do 19 maja 2023 r.) zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące ostatnie trzy dni tego urlopu. (...)  »
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Pracownik 1 marca 2023 r. uległ wypadkowi przy pracy i do końca kwietnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za okres absencji wypłacaliśmy mu zasiłek (...)  »
Zasiłek w wysokości 81,5% podstawy przy minimalnym wynagrodzeniu
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023
Pracownica, która od 15 grudnia 2022 r. przebywa na rocznym zasiłku macierzyńskim, w dniu 12 maja 2023 r. złożyła wniosek o wypłatę tego świadczenia w (...)  »
Urlop opiekuńczy nie uprawnia do zasiłku opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej (wprowadzonego niedawno) urlopu opiekuńczego, w wymiarze 3 dni, z tytułu opieki nad swoją chorą matką. Czy za okres (...)  »
Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023
Wysokość świadczeń chorobowych jest nierozerwalnie związana z przychodem wypłaconym ubezpieczonemu przed powstaniem niezdolności do pracy albo koniecznością opieki nad członkiem rodziny stanowiącym podstawę świadczeń chorobowych. (...)  »
Świadczenie pieniężne dla członków rodziny służb mundurowych
Gazeta Podatkowa nr 45 (2024) z dnia 05.06.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa gwarantująca wsparcie finansowe rodzinom funkcjonariuszy, żołnierzy, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich, którzy podczas (...)  »
Zmiany w Kodeksie pracy a uprawnienia do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Poczynione niedawno zmiany w (...)  »
Decyzje w sprawie zasiłków wydaje ZUS
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu i/lub wypadkowemu, w razie zaistnienia określonego ryzyka, mogą, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, korzystać z tzw. świadczeń chorobowych finansowanych z (...)  »
Podwyższenie wysokości zasiłku macierzyńskiego tylko na wniosek pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
1) Pracownica w dniu wejścia w życie nowych przepisów korzystała z urlopu rodzicielskiego na podstawie wniosku złożonego w tzw. trybie "z góry". Dotychczas za okres (...)  »
Uzupełnienie dla celów zasiłkowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Pracownica samorządowa w styczniu 2023 r. otrzymała dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone o czas urlopu wychowawczego, dni absencji chorobowych oraz opiekę na dziecko z art. 188 (...)  »
Łączenie pracy z rentą z tytułu częściowej niezdolności do pracy
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy chorował przez 182 dni, po czym uzyskał świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. Przez cały (...)  »
Chorobowe po 12-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Pracownica do 26 kwietnia 2023 r. przebywała na 12-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy to prawda, że aby znowu mogła nabyć prawo do świadczenia chorobowego, jej kolejna (...)  »
Płatnik składek informuje ZUS o przychodzie pobierającego świadczenie przedemerytalne
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek zatrudniającego takiego (...)  »
Nagroda roczna nie zawsze uwzględniana w podstawie chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Wieloletnia pracownica w okresie od 1 września 2021 r. do 28 lutego 2023 r. przebywała na urlopie bezpłatnym. W kwietniu 2023 r. korzystała ze zwolnienia (...)  »
Dłuższy okres zasiłkowy a wysokość zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Pracownik choruje na gruźlicę, co uprawnia go do 270-dniowego okresu zasiłkowego, podobnie jak w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży. Czy analogicznie ma (...)  »
Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2023 r.
Zasady i tryb udzielania świadczeń rodzinnych określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze (...)  »
Świadczenie chorobowe dla pracownika, który w czasie absencji zmienił miejsce pobytu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Na PUE ZUS pracodawcy wpłynęło zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA pracownika z adnotacją "chory powinien leżeć". W kolejnym dniu pracownik przesłał e-maila z informacją, że w (...)  »
Wypłata zasiłku opiekuńczego za dni wolne od pracy, z uwzględnieniem stanowiska ZUS będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy wypłacany jest ubezpieczonemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego (...)  »
Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński na dziecko urodzone przed 26 kwietnia 2023 r., z uwzględnieniem stanowiska MRiPS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1. Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego W stanie prawnym obowiązującym od 26 kwietnia 2023 r. pracownica wraz z drugim rodzicem dziecka jest uprawniona do urlopu rodzicielskiego (...)  »
Składanie wniosku o świadczenie rehabilitacyjne i ochrona zatrudnienia w czasie jego pobierania
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Jestem zatrudniony w urzędzie gminy na podstawie umowy o pracę. Od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim, a ponieważ są małe szanse na odzyskanie zdrowia (...)  »
Renta rodzinna dla pracownicy po mężu-pracowniku
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Zatrudniony od wielu lat pracownik, który w lipcu 2023 r. ukończyłby 65 lat, nagle zmarł. Jego żona ma obecnie 56 lat i nadal pracuje. Czy (...)  »
Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Zleceniobiorca może nabyć prawo do zasiłku chorobowego. Aby tak się stało, musi on spełnić kilka przesłanek. Jedną z nich, a zarazem podstawową, jest podleganie ubezpieczeniu (...)  »
Zasady przyznawania rodzinnego kapitału opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023
Rodzice i opiekunowie co najmniej dwojga dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia albo jeżeli od wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem (...)  »
Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz (...)  »
Zgon uprawnionego do świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
ZUS przyznał jednemu z naszych pracowników świadczenie rehabilitacyjne na okres 5 miesięcy od 15 lutego 2023 r. Pracownik ten zmarł jednak nagle 14 kwietnia 2023 (...)  »
Gdy zwolnienie lekarskie obejmuje dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Na potwierdzenie choroby ubezpieczonego lub jego pobytu w szpitalu albo konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny wystawiane są zaświadczenia lekarskie. Te tzw. zwolnienia lekarskie (...)  »
Członkowie rodziny funkcjonariuszy służb mundurowych mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Z dniem 21 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości po zmianie od 26 kwietnia 2023 r. ustawy zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
Pracownica urodziła dziecko 23 marca 2023 r. i obecnie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Ponieważ wniosek o urlop rodzicielski złożyła w trybie tzw. "z góry", zasiłek (...)  »
Sposób uzupełnienia dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop wypoczynkowy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
Pracownik ma ustalone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, a ponadto otrzymuje dodatek funkcyjny (500 zł) i zmienną premię uznaniową (obydwa te składniki są zmniejszane proporcjonalnie (...)  »
Wpływ przerwy w zatrudnieniu na prawo do chorobowego i jego podstawę
Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Z dniem 26 lutego 2023 r. rozwiązano umowę o pracę z jedną z pracownic w związku z przejściem przez nią na emeryturę. Ponownie została ona (...)  »
Zaświadczenie o zarobkach 56-letniego emeryta
Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Zatrudniamy na umowę o pracę emeryta w wieku 56 lat (pracował w Straży). Czy powinniśmy wysłać do ZUS zaświadczenie o jego przychodach? TAK, jeżeli pracownik (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego za okres hospitalizacji po wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Pracownik po wypadku przy pracy trafił do szpitala, gdzie spędził 10 dni. Czy za okres ten przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru, (...)  »
Wniosek o zasiłek macierzyński, gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Pracownicy przedłużono umowę o pracę do dnia porodu, który zgodnie z planem ma nastąpić w dniu 31 maja 2023 r. Jakie dokumenty należy przedłożyć do (...)  »
Zasiłek opiekuńczy wyłącznie za dni wskazane przez ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Na profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez pracownika opieki nad chorą żoną. Wystawiono je w dniu 4 kwietnia 2023 r. na (...)  »
Gdy pracownik kończy 65 lat i przechodzi na emeryturę
Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023
Pracownik, który w kwietniu br. ukończył 65 lat, zamierza przejść na emeryturę. Jakie dokumenty, jako pracodawca, powinienem przekazać do ZUS, aby organ ten przyznał mu (...)  »
Bezwnioskowy tryb podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Pracownica jest zatrudniona na 1/10 etatu. W dniu 28 lutego 2023 r. urodziła dziecko. System komputerowy obliczył należny jej zasiłek macierzyński za jeden dzień lutego (...)  »
Podstawa chorobowego po utracie premii
Gazeta Podatkowa nr 29 (2008) z dnia 11.04.2023
Wynagrodzenie długoletniego pracownika składało się z pensji zasadniczej, dodatku funkcyjnego i premii regulaminowej. Po awansie na wyższe stanowisko pracownikowi temu nie przysługuje już premia regulaminowa. (...)  »
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Pracownik 7 listopada 2022 r. uległ wypadkowi w drodze do pracy i od tego dnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, za które wypłacamy mu zasiłek chorobowy (...)  »
Od czego zależy wysokość jednorazowego odszkodowania wypłacanego przez ZUS?
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023
Jednorazowe odszkodowanie jest jednym ze świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia wypadkowego ubezpieczonym poszkodowanym w wyniku wypadku lub choroby zawodowej, a w razie ich śmierci - uprawnionym (...)  »
Wypłata trzynastki za 2022 r. a przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023
Zachorowałam w lutym 2023 r. Należne z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe otrzymałam na koniec lutego 2023 r. Ponieważ nie miałam jesz- cze wówczas wypłaconej trzynastki (...)  »
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023
Pracownik miał przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy, do 15 marca 2023 r. Złożył już do ZUS wniosek o przyznanie tego świadczenia na dalszy (...)  »
Od 1 kwietnia 2023 r. wzrosły jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
Pracownik w październiku 2022 r. uległ wypadkowi przy pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Ponieważ leczenie pracownika wkrótce zostanie (...)  »
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Świadczenia wypłacane przez ZUS, podobnie jak inne osiągane przychody, podlegają egzekucjom i potrąceniom. Poprzez analogię m.in. do uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę wobec tych należności ustawodawca (...)  »
Kiedy może dojść do wstrzymania zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Świadczenia chorobowe zaliczane są do kategorii krótkoterminowych. Mimo iż okres, za który one przysługują, a tym samym muszą zostać wypłacone, może nie być długi, to (...)  »
Zamieszkiwanie jako warunek przyznania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.03.2023 r.
Wnioskodawca wystąpił do ośrodka pomocy społecznej o wypłatę dodatku węglowego. Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że dla adresu podanego we wniosku nie została złożona deklaracja o wysokości (...)  »
Ustalenie potrącenia ze świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem zmiany od 1 marca 2023 r. kwot wolnych od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Pracownikowi od 6 grudnia 2022 r. wypłacamy świadczenie rehabilitacyjne (przyznane na 6 m-cy). W lutym 2023 r. wpłynęło zajęcie komornicze wynagrodzenia i innych wierzytelności pracownika (...)  »
Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej od 10 listopada 2021 r. do 8 listopada 2022 r. przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem. Następnie od 9 listopada (...)  »
Kwota i prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023
Niezdolność do pracy sprawia, że osoby zatrudnione m.in. na tzw. etacie nie mogą świadczyć pracy. Należnością rekompensującą taki stan jest przede wszystkim zasiłek chorobowy. Świadczenie (...)  »
Dokumentowanie niezdolności do pracy przez dawcę tkanek
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Na PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie lekarskie pracownika potwierdzające jego niezdolność do pracy. Oprócz tego pracownik twierdzi, że jego niezdolność ma związek z pobraniem od niego (...)  »
Uzupełnianie wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Pracownica zatrudniona na pełny etat z wynagrodzeniem miesięcznym określonym w umowie o pracę w kwocie minimalnej nabyła prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni lutego (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.