Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Świadczenia
pokaż fragmenty artykułów
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Świadczenia wypłacane przez ZUS, podobnie jak inne osiągane przychody, podlegają egzekucjom i potrąceniom. Poprzez analogię m.in. do uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę wobec tych należności ustawodawca (...)  »
Kiedy może dojść do wstrzymania zasiłku?
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Świadczenia chorobowe zaliczane są do kategorii krótkoterminowych. Mimo iż okres, za który one przysługują, a tym samym muszą zostać wypłacone, może nie być długi, to (...)  »
Zamieszkiwanie jako warunek przyznania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.03.2023 r.
Wnioskodawca wystąpił do ośrodka pomocy społecznej o wypłatę dodatku węglowego. Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że dla adresu podanego we wniosku nie została złożona deklaracja o wysokości (...)  »
Ustalenie potrącenia ze świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem zmiany od 1 marca 2023 r. kwot wolnych od potrąceń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Pracownikowi od 6 grudnia 2022 r. wypłacamy świadczenie rehabilitacyjne (przyznane na 6 m-cy). W lutym 2023 r. wpłynęło zajęcie komornicze wynagrodzenia i innych wierzytelności pracownika (...)  »
Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej od 10 listopada 2021 r. do 8 listopada 2022 r. przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem. Następnie od 9 listopada (...)  »
Kwota i prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023
Niezdolność do pracy sprawia, że osoby zatrudnione m.in. na tzw. etacie nie mogą świadczyć pracy. Należnością rekompensującą taki stan jest przede wszystkim zasiłek chorobowy. Świadczenie (...)  »
Dokumentowanie niezdolności do pracy przez dawcę tkanek
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Na PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie lekarskie pracownika potwierdzające jego niezdolność do pracy. Oprócz tego pracownik twierdzi, że jego niezdolność ma związek z pobraniem od niego (...)  »
Uzupełnianie wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Pracownica zatrudniona na pełny etat z wynagrodzeniem miesięcznym określonym w umowie o pracę w kwocie minimalnej nabyła prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni lutego (...)  »
Wszyscy płatnicy składek z dostępem do e-ZLA
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Obecnie zwolnienia lekarskie, uprawniające do wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego, co do zasady, są wystawiane w formie elektronicznej. Niejako automatycznie przekazywane na elektroniczną (...)  »
Warunek przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Od ponad 30 lat pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel wychowania fizycznego. W przyszłym miesiącu ukończę 60 lat, a tym samym będę mógł ubiegać się (...)  »
Zakres sprawowanej opieki a możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym w znacznym stopniu dorosłym synem. Syn wnioskodawczyni ma stwierdzoną (...)  »
Dodatek stażowy pracownika samorządowego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
W regulaminie wynagradzania urzędu gminy mamy zapis, że: "Dodatek stażowy przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo (...)  »
Wynagrodzenie wypłacone po przyznaniu emerytury
Gazeta Podatkowa nr 12 (1991) z dnia 09.02.2023
Nasz pracownik w dniu 25 września 2022 r. rozwiązał stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. W grudniu 2022 r. zakład pracy wypłacił mu trzynastą (...)  »
Premia roczna w podstawie wymiaru zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023
Do składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego zalicza się m.in. premie lub nagrody roczne, o ile ulegają zmniejszeniu za okres absencji (...)  »
Ustalenie wysokości potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 01.02.2023
W niniejszym artykule przedstawiamy sposób ustalenia wysokości potrącenia komorniczego w przypadku, gdy pracownik (w wieku powyżej 26 lat niebędący uczestnikiem PPK) w danym miesiącu oprócz (...)  »
Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika instytucji kultury
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 01.02.2023
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Od 28 lutego 2022 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka kultury, pracownikowi oprócz płacy (...)  »
Ustanie ubezpieczenia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu i/lub wypadkowemu w razie zaistnienia danego ryzyka mogą, po spełnieniu określonych warunków, korzystać ze stosownego świadczenia. Większość z tych świadczeń jest (...)  »
Wypełnianie druku Z-3, gdy pracownik pracuje na 12-godzinne zmiany
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Sporządzam dla ZUS zaświadczenie Z-3 dla celów wypłaty pracownikowi zasiłku opiekuńczego za kilka dni stycznia 2023 r. Pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie, tj. pracuje (...)  »
Uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Osoba, która urodziła albo objęła opieką dziecko, ale nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu (...)  »
Nowy rok nie uprawnia do nowego okresu zasiłkowego
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Potwierdzona stosownym dokumentem niezdolność do pracy to jedna z przesłanek uprawniająca osobę ubezpieczoną do zasiłku chorobowego, a w przypadku pracownika do wynagrodzenia chorobowego. Świadczenie o (...)  »
Konkubinat a zasiłek opiekuńczy
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Pracownikowi zostało wystawione e-ZLA z tytułu opieki nad konkubiną, która po porodzie nie była w stanie opiekować się ich wspólnym dzieckiem. Czy pracownik ma prawo (...)  »
I kwartał 2023 r. tym razem z waloryzacją podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Osoby, którym ZUS przyznał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, mają ustalaną wysokość tego świadczenia w oparciu o podstawę wymiaru ostatnio wypłacanego zasiłku chorobowego, która w dogodnych (...)  »
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Niespodziewanie pod koniec 2022 r. jeden z pracowników rozwiązał umowę o pracę. Wraz z grudniową pensją wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Obecnie były już (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. przedsiębiorcy na "małym ZUS plus"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Przedsiębiorca spełniający warunek rocznego limitu przychodu, u którego nie wystąpiły okoliczności wymienione w art. 18c ust. 11 ustawy o sus (patrz pkt 3.1.), może ustalić (...)  »
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Pracownicy jednostki budżetowej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na jakich zasadach uwzględnia się je w podstawie wymiaru przysługujących im świadczeń chorobowych i kiedy podlega uzupełnieniu? Dodatkowe (...)  »
Waloryzacja podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023
Pracownik miał przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy, od 12 czerwca do 8 grudnia 2022 r. Przy ustalaniu wysokości tego świadczenia (pracodawca jest płatnikiem (...)  »
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niezdolnych do pracy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Pracodawca w razie absencji swoich pracowników musi się borykać nie tylko z problemami kadrowymi. Ciążą na nim również obowiązki nałożone przez ustawodawcę wobec tych niezdolnych (...)  »
Zasady doręczania korespondencji z i do ZUS
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
ZUS jako państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną zajmuje się m.in. stwierdzaniem i ustalaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień do świadczeń z tych ubezpieczeń. Należyte (...)  »
Prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku opieki nad żoną, która w trakcie choroby trafiła do szpitala
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
Pracownik otrzymał 7-dniowe zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorą żoną, jednak w trakcie tego zwolnienia stan zdrowia żony znacznie się pogorszył i w efekcie (...)  »
Podstawa zasiłku z nową gwarantowaną wysokością
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się odpowiednio na wysokość gwarantowanej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikom. Ma ona (...)  »
Obowiązki pracodawcy będącego od 1 stycznia 2023 r. płatnikiem zasiłków
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023
1. Płatnik upoważniony do wypłaty zasiłków w 2023 r. Do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2023 r. zobowiązani są odpowiednio pracodawcy, zleceniodawcy, którzy na (...)  »
Zmiana stanowiska pracy a podstawa wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
W dniu 25 listopada 2022 r. przedłużyliśmy pracownikowi umowę o pracę, jednocześnie zmieniając wynagrodzenie (na wyższe) oraz stanowisko pracy, ale nie zmieniając mu wymiaru czasu (...)  »
Odszkodowanie dla pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Kilka dni temu jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego doznał szeregu obrażeń. Czeka go długie leczenie i rehabilitacja. Na bieżąco (...)  »
Uprawnienia do zasiłku opiekuńczego na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Jeśli członek rodziny ubezpieczonego wymaga opieki, a nie ma innego domownika, który mógłby się nim zaopiekować (z pewnym określonym przez ustawodawcę wyjątkiem), ubezpieczony ten może (...)  »
Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wnuczce osoby niepełnosprawnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.12.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną w znacznym stopniu babcią. Wnioskodawczyni sprawuje nad babcią stałą (...)  »
Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie
Gazeta Podatkowa nr 99 (1974) z dnia 12.12.2022
Przyjęcie dziecka na wychowanie niewątpliwie wiąże się z nowymi obowiązkami i wymaga sporo czasu, który należy poświęcić dziecku. Co prawda jego ubezpieczeni opiekunowie mogą liczyć (...)  »
Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego na chore dziecko, które w grudniu br. ukończyło 14 lat
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (570) z dnia 10.12.2022
Pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania osobistej opieki na chorym dzieckiem w okresie od 5 do 18 grudnia 2022 (...)  »
Zasiłek opiekuńczy na dziecko przebywające w szpitalu
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022
Dziecko naszego pracownika w wieku powyżej 8 lat przebywa w szpitalu. Żona pracownika i jednocześnie matka dziecka nie pracuje zawodowo, opiekuje się dwojgiem młodszych dzieci (...)  »
Rodzaj świadczenia chorobowego dla pracownika, który w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy kończy 50 lat
Gazeta Podatkowa nr 98 (1973) z dnia 08.12.2022
Na nasz profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione pracownikowi na okres od 3 do 31 grudnia 2022 r. Jest to jego pierwsza niezdolność do (...)  »
Informacja w Z-3 dla celów ustalenia prawidłowej wysokości zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 97 (1972) z dnia 05.12.2022
Pracownica, która w lipcu 2022 r. urodziła dziecko, od razu (kilka dni po porodzie) wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w (...)  »
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po zasiłku chorobowym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
Pracodawca wypłaca pracownikom dodatek za staż pracy. Jego wysokość stanowi odpowiedni procent płacy zasadniczej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownicy zachowują do niego prawo za okresy (...)  »
Wniosek o rentę dla pracownika
Gazeta Podatkowa nr 95 (1970) z dnia 28.11.2022
Przed zakończeniem okresu zasiłkowego pracownik ubiegał się o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz orzecznik ZUS uznał jednak pracownika za częściowo niezdolnego do pracy. Jakie dokumenty powinien wypełnić (...)  »
Dłuższy pobyt pracownika w szpitalu a wypłata świadczenia chorobowego
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Pracownica trafiła do szpitala na początku listopada 2022 r. Ma tam pozostać przez kilka tygodni. Szpital ją poinformował, że zwolnienie lekarskie zostanie jej wystawione dopiero (...)  »
Wyrównanie zaniżonego zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Analiza takich wypłat z roku ubiegłego wykazała, że dwóch pracowników otrzymało mniejsze kwoty tego świadczenia niż powinny być wypłacone. (...)  »
Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 94 (1969) z dnia 24.11.2022
Do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są uprawnieni, oprócz ZUS, także płatnicy składek na to ubezpieczenie, ale tylko tacy, (...)  »
Przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko, którego opiekunem prawnym jest jego rodzic
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.11.2022 r.
Matka dziecka złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na syna. W toku postępowania ustalono, że matka dziecka jest (...)  »
Krótkie umowy zlecenia zawierane co miesiąc z własnym pracodawcą nie podwyższą zasiłku opiekuńczego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (568) z dnia 10.11.2022
W każdym miesiącu zawieramy z pracownikiem kilkudniowe umowy zlecenia na wykonanie określonego zadania. Od wynagrodzenia z tych umów pobierana jest każdorazowo m.in. składka na ubezpieczenie (...)  »
Jakie świadczenia są wypłacane w razie wypadku w drodze do pracy?
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Pracownik, pokonując drogę do pracy, uległ wypadkowi. Od dnia zdarzenia jest niezdolny do pracy. Program płacowy nalicza temu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. O ile jest to (...)  »
Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia a podstawa zasiłku w 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 03.11.2022
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych, należnych ubezpieczonym po zaistnieniu określonego ryzyka, jest ustalana w oparciu o wynagrodzenie/przychód wypłacone/uzyskany za okres poprzedzający powstanie niezdolności do pracy lub (...)  »
Skrócenie zasiłku macierzyńskiego i wyrównanie jego wysokości w przypadku śmierci dziecka
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownica we wrześniu 2022 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim, bezpośrednio po którym zamierzała korzystać z urlopu rodzicielskiego. Za okres urlopu macierzyńskiego pobiera (...)  »
Ustalenie okresu zasiłkowego, gdy w czasie nieprzerwanej niezdolności do pracy pracownica zaszła w ciążę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (567) z dnia 01.11.2022
Pracownica od 20 czerwca 2022 r. jest nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby. W październiku 2022 r. na PUE ZUS płatnika składek wpłynęło kolejne (...)  »
Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.10.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o umorzenie zadłużenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że od 10 maja 2019 (...)  »
Niezdolność pracownika do pracy w wyniku wypadku a prawo do świadczeń
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Niezdolność do pracy z powodu choroby uprawnia pracownika do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek, któremu uległ pracownik, świadczenie (...)  »
Wynagrodzenie za pracę i świadczenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Gazeta Podatkowa nr 84 (1959) z dnia 20.10.2022
Pracownik według umowy pracuje na 1/4 etatu, po 5 godzin dziennie w każdy wtorek i w każdy czwartek danego miesiąca. Otrzymał on e-ZLA na okres (...)  »
Rola płatnika składek przy ubieganiu się ubezpieczonego o świadczenie rehabilitacyjne
Gazeta Podatkowa nr 83 (1958) z dnia 17.10.2022
Gdy okres należnego zasiłku chorobowego okaże się zbyt krótki na odzyskanie zdolności do pracy, ubezpieczonemu - po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - może być (...)  »
Zawieszenie pracownikowi emerytury a obowiązki informacyjne wobec ZUS
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Pracownikowi została przyznana wcześniejsza emerytura, przy czym - z uwagi na to, że nie rozwiązał stosunku pracy - jej wypłata została zawieszona. Czy musimy zawiadomić (...)  »
Wysokie przychody matki nie wykluczają prawa do renty rodzinnej dla dzieci
Gazeta Podatkowa nr 82 (1957) z dnia 13.10.2022
Żona pracownika, który zginął w wypadku przy pracy, osierocając troje małoletnich dzieci, zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie i złożenie wniosku o przyznanie (...)  »
Świadczenia należne pracownicy, która przedwcześnie urodziła dziecko
Gazeta Podatkowa nr 81 (1956) z dnia 10.10.2022
Niezdolność do pracy w okresie ciąży uprawnia do świadczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Co więcej, w takim przypadku pracownica może korzystać z (...)  »
Trzynastka za niepełny rok w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany etatu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (566) z dnia 10.10.2022, strona 17
Pracownik jest zatrudniony od 1 marca 2021 r. początkowo na 1/4 etatu, a od 20 kwietnia 2021 r. na pełny etat. Kolejna zmiana wymiaru czasu (...)  »
Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobie przebywającej na urlopie wychowawczym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.10.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności (...)  »
Zatrudnienie emeryta z lekkim stopniem niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
Zatrudniamy rencistę posiadającego lekki stopień niepełnosprawności. W przyszłym miesiącu osiągnie on wiek emerytalny. Zamierza on złożyć wniosek o emeryturę i nadal świadczyć pracę. Czy w (...)  »
Świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 79 (1954) z dnia 03.10.2022
W listopadzie 2022 r. spełnię ostatni z warunków uprawniających mnie do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. W związku z tym będę ubiegała się o jego przyznanie. W (...)  »
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika wykonującego wcześniej w tym samym zakładzie umowę zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (565) z dnia 01.10.2022
Zleceniobiorca do 31 grudnia 2021 r. wykonywał w naszym zakładzie pracy umowę zlecenia. Z tego tytułu był objęty ubezpieczeniami społecznymi, w tym chorobowym, oraz ubezpieczeniem (...)  »
Czy pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę, może je później skutecznie wycofać?
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownik pod koniec czerwca 2022 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a więc umowa o pracę (...)  »
Gdy zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni wolne od pracy
Gazeta Podatkowa nr 78 (1953) z dnia 29.09.2022
Pracownik jest zatrudniony od 19 kwietnia 2022 r. na 1/5 etatu, z wynagrodzeniem w stałej miesięcznej wysokości 640 zł. Na początku września 2022 r. zgodnie (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.