Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 5.525 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r.
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
05
1
2
3
4
06
5
6
7
8
9
10
11
07
12
13
14
15
16
17
18
08
19
20
21
22
23
24
25
09
26
27
28
29

Świadczenia

pokaż fragmenty artykułów

Od 1 stycznia 2022 r. nowy limit zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (548) z dnia 10.01.2022
Pracownik wystąpił z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 5-letnim dzieckiem w okresie od 23 grudnia 2021 r. do 7 (...)  »

Wniosek płatnika o ustalenie okresu zasiłkowego

Gazeta Podatkowa nr 1 (1876) z dnia 03.01.2022
Pracownica chorowała nieprzerwanie przez 182 dni do 10 grudnia 2021 r. Po powrocie do pracy na kilka dni grudnia 2021 r., od 20 grudnia 2021 (...)  »

Zasiłek opiekuńczy w razie zamknięcia klasy lub grupy przedszkolnej oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Pracownica 3 grudnia 2021 r. poinformowała pracodawcę, że decyzją dyrekcji szkoły klasa, do której uczęszcza jej dziecko (w wieku 7 lat) przechodzi na okres od (...)  »

Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie 2021/2022

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
1. Płatnik zasiłków w 2022 r. Do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2022 r. upoważniony jest płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca), który na dzień 30 (...)  »

Co nowego od 1 stycznia 2022 r. w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych?

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (547) z dnia 01.01.2022
Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1621), dalej zwana nowelą, (...)  »

Covidowe - urzędowe przedłużenie prawa do świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 104 (1875) z dnia 30.12.2021
Prawo do niektórych świadczeń, zarówno o charakterze emerytalno-rentowym, jak i krótkoterminowym uzależnione zostało od istnienia u ubezpieczonego określonego stanu niezdolności do pracy, potwierdzonego wydanym w (...)  »

Zmiana zasad wynagradzania a podstawa wymiaru zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 103 (1874) z dnia 27.12.2021
Z definicji wynagrodzenia, określonej dla celów ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikowi, wynika, iż przy obliczaniu tej podstawy powinny być uwzględnione wszystkie oskładkowane składniki (...)  »

Od 2022 r. rozliczenie świadczeń chorobowych z przyznanej emerytury

Gazeta Podatkowa nr 101 (1872) z dnia 20.12.2021
Uprawnienia emerytalne wpływają na prawo do zasiłku chorobowego należnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego należnego zarówno w czasie trwania ubezpieczenia, (...)  »

Nowe reguły przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Jednym z obowiązków organu rentowego jest ustalanie prawa do świadczeń oraz ich wypłata. Regulując zasady przyznawania świadczeń, ustawodawca określił również tryb postępowania, gdy okaże się, (...)  »

Emeryci i renciści mogą jeszcze ubiegać się o przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 99 (1870) z dnia 13.12.2021
Podstawa wymiaru emerytury obliczonej według starych zasad lub renty z tytułu niezdolności do pracy to jeden z parametrów ważnych dla ustalenia wysokości tych świadczeń. Reguły (...)  »

Wykazanie we wniosku Z-15A oraz w oświadczeniu okresu kwarantanny dziecka i sprawowania nad nim opieki

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (546) z dnia 10.12.2021
Pracownik poinformował pracodawcę o nałożeniu na jego 9-letnie dziecko kwarantanny od 6 do 12 grudnia 2021 r. Osobistą opiekę nad dzieckiem sprawował jednak tylko w (...)  »

Kilkuskładnikowe minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 98 (1869) z dnia 09.12.2021
Pracownik został zatrudniony od 1 października 2021 r. na czas określony wynoszący 2 lata, na pełny etat. W umowie ma określone wynagrodzenie zasadnicze w kwocie (...)  »

Pielęgniarka chora na COVID-19 z zasiłkiem w wysokości 100% po złożeniu stosownego oświadczenia

Gazeta Podatkowa nr 97 (1868) z dnia 06.12.2021
Od dwóch lat jestem zatrudniona w szpitalu jako pielęgniarka na kontrakcie wykonywanym w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej. Ostatnio pracowałam na utworzonym tam oddziale covidowym. Mimo (...)  »

Zasiłek opiekuńczy w razie kwarantanny dziecka

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (545) z dnia 01.12.2021
1) Dziecko pracownika (w wieku 8 lat) wraz z całą klasą zostało skierowane do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas opieki? (...)  »

Komu przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego?

Gazeta Podatkowa nr 95 (1866) z dnia 29.11.2021
Zasiłek pogrzebowy jest jednym ze świadczeń wypłacanych przez ZUS po śmierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty albo innych wskazanych przez ustawodawcę osób. Przewidziany jest dla osób (...)  »

Oświadczenie pracownika dla celów uzyskania zasiłku za okres drugiej części urlopu ojcowskiego

Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Pracownik zatrudniony od 1 czerwca 2021 r. poprosił o udzielenie mu urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia na córkę urodzoną na początku 2021 r., co (...)  »

Zaświadczenie ERP-7 dla pracownika, który nie przechodzi na rentę ani na emeryturę

Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Pracownik, który nie przechodzi na rentę ani na emeryturę, zwrócił się o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ERP-7). W systemie komputerowym mam tylko część (...)  »

Zmiany w świadczeniach chorobowych od 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021
Od 1 stycznia 2022 r. opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczeń chorobowych. Z tym dniem zmieni(-ą) się także m.in. wysokość (...)  »

Potwierdzanie uprawnień pracownika DPS do zasiłku w wysokości 100%

Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Jeden z pracowników naszego domu pomocy społecznej odbywa obowiązkową kwarantannę w związku z COVID-19. Z tego tytułu domaga się wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% (...)  »

Ustalanie podstawy zasiłku z lub bez dodatku covidowego

Gazeta Podatkowa nr 91 (1862) z dnia 15.11.2021
Przeciwdziałając negatywnym skutkom COVID-19 w określonych sytuacjach i w określonym czasie, m.in. wykonujący zawód medyczny uprawnieni byli/są do świadczenia dodatkowego, tzw. dodatku covidowego. Jego pobieranie (...)  »

Stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2021 r. zdecyduje o płatniku zasiłków w 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 90 (1861) z dnia 10.11.2021
Prawo do zasiłków należnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego może ustalać i świadczenia te wypłacać ZUS albo płatnik składek, ale wyłącznie swoim ubezpieczonym i to (...)  »

Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada br. dla celów wypłaty zasiłków w 2022 r.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Prawo do zasiłków określonych w ustawie zasiłkowej i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają odpowiednio płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe (pracodawcy lub zleceniodawcy) albo (...)  »

Przeliczenie składnika rocznego uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (544) z dnia 10.11.2021
Pracownik pełnoetatowy od dłuższego czasu często choruje, a przerwy pomiędzy kolejnymi absencjami zasiłkowymi nie przekraczają 3 miesięcy kalendarzowych. W konsekwencji podstawa wymiaru przysługujących mu świadczeń (...)  »

Zliczanie okresów różnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (543) z dnia 01.11.2021
Pracodawca jest płatnikiem zasiłków. W okresie jesienno-zimowym pracownicy często chorują, nabywając prawo do świadczeń chorobowych. Jakimi zasadami należy kierować się, ustalając okres płatności tych świadczeń? (...)  »

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne dostarczany do ZUS przez pracodawcę

Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik, któremu za około 6 tygodni wyczerpie się pełny okres zasiłkowy, zgłosił mi zamiar ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne. Wypełniłam już wymagane dokumenty, tj. wniosek (...)  »

Pracownik samorządowy na świadczeniu rehabilitacyjnym a dodatek stażowy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Pracownik zatrudniony w samorządowej jednostce budżetowej był niezdolny do pracy z powodu choroby. Pobierał świadczenia przez cały okres zasiłkowy. Bezpośrednio po jego zakończeniu ZUS przyznał (...)  »

Ustalanie uprawnień do świadczeń chorobowych i ich wypłata od 2022 r.

Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021
Z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi szereg istotnych zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz należnych z tego tytułu świadczeń, w tym w kwestii ustalania (...)  »

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021
Po wielu latach pracy przy przysłowiowej tablicy, chciałabym już zrezygnować z nauczania w szkole, tym bardziej, że spełniam warunki do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Czy (...)  »

Sposób ubiegania się o zasiłek opiekuńczy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021
Jednym ze świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego jest zasiłek opiekuńczy. W celu uzyskania do niego prawa konieczne jest wystąpienie do płatnika składek lub ZUS ze (...)  »

Data objęcia ubezpieczeniem a prawo do świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 81 (1852) z dnia 11.10.2021
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego przysługują osobom podlegającym danemu ubezpieczeniu w razie zaistnienia określonego ryzyka. Część z tych świadczeń przysługuje od pierwszego dnia (...)  »

Wykazywanie w zaświadczeniu Z-3 wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy, opieka nad dzieckiem i choroba

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (542) z dnia 10.10.2021
1) Pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe, dodatek stażowy przyznany w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienne premie miesięczne. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek stażowy jest wypłacany w (...)  »

Zasiłek na zdrowe dziecko tylko do ukończenia 8. roku życia

Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
Żona pracownika, która na co dzień zajmowała się ich córką, trafiła na 10 dni do szpitala. W tym czasie, z uwagi na brak innej osoby, (...)  »

Dzień decydujący o uprawnieniach do 14. emerytury

Gazeta Podatkowa nr 79 (1850) z dnia 04.10.2021
W 2021 r., emeryci i renciści, a także inni wskazani przez ustawodawcę świadczeniobiorcy, po raz pierwszy mogą liczyć na wypłatę tzw. 14. emerytury. Podstawowym warunkiem (...)  »

Od 2022 r. istotne zmiany w ustawie zasiłkowej

Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021
Jestem płatnikiem zasiłków dla swoich pracowników. Słyszałam, że zmieniły się przepisy dotyczące ustalania okresu zasiłkowego i podstawy wymiaru zasiłku. Czy już teraz powinnam zliczać do (...)  »

Świadczenia chorobowe dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 76 (1847) z dnia 23.09.2021
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom, które podlegają lub podlegały temu ubezpieczeniu - obowiązkowo albo na zasadzie dobrowolności. Istnieje jednak pewna grupa ubezpieczonych, która mimo (...)  »

Wykazywanie wynagrodzenia pracownika na druku Z-3

Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Wypełniam zaświadczenie płatnika składek Z-3 dla pracownika, który przez kilka dni września 2021 r. sprawował opiekę nad chorą córką i z tego tytułu przysługuje mu (...)  »

Świadczenia chorobowe (nie) dla emerytów i rencistów służb mundurowych

Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, niezależnie od tego czy obowiązkowo czy też dobrowolnie, w razie zaistnienia określonego ryzyka mogą - po spełnieniu określonych warunków - korzystać (...)  »

Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Nauczycielka od 1 czerwca 2021 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia udzielonym do 31 maja 2022 r. W lipcu 2021 r. otrzymaliśmy jej zwolnienie (...)  »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pomniejszone za czas urlopu wychowawczego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (540) z dnia 10.09.2021
Pracownica jednostki sfery budżetowej oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastkę, w wysokości 8,5% wynagrodzenia uzyskanego za czas efektywnie przepracowany w danym roku (...)  »

Zmiany w zakresie ustalania wysokości świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 72 (1843) z dnia 09.09.2021
Wysokość zasiłku chorobowego należnego ubezpieczonemu stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku, ustalanej w oparciu o wynagrodzenie lub przychód ubezpieczonego za okres poprzedzający powstanie niezdolności do (...)  »

Uprawnienie pracownika - absolwenta szkoły do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (539) z dnia 01.09.2021
Pod koniec lipca 2021 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę absolwenta liceum ogólnokształcącego, który po trzech tygodniach pracy zachorował. Jaką datę należy przyjąć jako (...)  »

Podstawa chorobowego dla zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Zleceniobiorca został zatrudniony z dniem 1 grudnia 2020 r. Przychód za dany miesiąc jest mu wypłacany w miesiącu następnym. Od pierwszego dnia zlecenia podlega on (...)  »

Ustalanie okresu wykorzystanego zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Ubezpieczony, który musi zaopiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, może, w określonych przez ustawodawcę przypadkach, skorzystać z zasiłku opiekuńczego już od pierwszego dnia (...)  »

Wartości składników wynagrodzenia w zaświadczeniu Z-3

Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021
Pracownik po wykorzystaniu wynagrodzenia chorobowego ma prawo do zasiłku chorobowego. W związku z tym muszę przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek. Jaką wartość stałej pensji (...)  »

Uwzględnianie nowego składnika wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Od 1 kwietnia 2021 r. pracownikowi powierzono obowiązki kierownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Z tego tytułu otrzymał on dodatek funkcyjny, zmniejszany proporcjonalnie za okresy (...)  »

Od przyszłego roku zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (538) z dnia 10.08.2021
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku, do Sejmu, po poprawkach Senatu, ponownie trafiła ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy (...)  »

Termin przekazania zaświadczenia Z-3a do ZUS

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Zleceniobiorca nabył prawo do zasiłku chorobowego od 6 sierpnia 2021 r. O otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego poinformował mnie telefonicznie, a ponadto zostało ono udostępnione na moim (...)  »

Podstawa chorobowego po korzystaniu przez pracownicę z urlopu wychowawczego

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Mam problem z ustaleniem podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownicy, która do 21 marca 2021 r. korzystała z rocznego zasiłku macierzyńskiego, a od 22 marca (...)  »

E-ZLA bez prawa do zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Na mój profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie wystawione zleceniobiorcy na okres 4 dni, z czego jeden przypada na pobyt w szpitalu. Zaświadczenie to zawiera (...)  »

Świadczenia dla pracownika poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021
Pracownik, zatrudniony z dniem 1 sierpnia 2021 r., kilka dni później uległ wypadkowi przy pracy. W wyniku tego zdarzenia stał się niezdolny do pracy. Po (...)  »

Wysokość zasiłku macierzyńskiego i ewentualne jej wyrównanie

Gazeta Podatkowa nr 62 (1833) z dnia 05.08.2021
Po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie jego ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie, spełniający określone przez ustawodawcę warunki, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Wysokość tego świadczenia (...)  »

Wystąpienie pracodawcy do ZUS o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności pracownika do pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 01.08.2021
Pracownik od dłuższego już czasu jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby. Pracodawca ma jednak pewne wątpliwości co do zasadności wystawianych mu zwolnień lekarskich. (...)  »

Na co należy zwrócić uwagę przy egzekucji ze świadczeń chorobowych?

Gazeta Podatkowa nr 59 (1830) z dnia 26.07.2021
Katalog wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest bardzo bogaty. Choć przesłanki, w oparciu o które one przysługują, regulują różne akty prawne, to w zakresie wdrożenia (...)  »

Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje

Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości (...)  »

Wznowienie wypłaty zasiłku macierzyńskiego po przerwaniu urlopu z powodu pobytu dziecka w szpitalu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (536) z dnia 10.07.2021
Pracownica przerwała urlop macierzyński po 10 tygodniach z uwagi na konieczność hospitalizacji dziecka. W związku z tym zaprzestaliśmy wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Kiedy powinniśmy wznowić jego (...)  »

Dokumenty dla celów wypłaty po przerwie pozostałej części zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 21
Rok temu zatrudniłam na umowę zlecenia kobietę, która obecnie wystąpiła o przyznanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, na dziecko (...)  »

Składniki wynagrodzenia włączane/wyłączane do/z podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 05.07.2021, strona 9
W podstawie wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego uwzględniane jest wynagrodzenie wypłacone mu za okres poprzedzający miesiąc powstania niezdolności do pracy/prawa do świadczenia. I choć podstawa (...)  »

Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, które nie mogą świadczyć pracy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dziecku lub innemu członkowi rodziny, mogą liczyć na przyznanie prawa (...)  »

Dla świadczenia przedemerytalnego ważna jest przyczyna rozwiązania stosunku pracy

Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021
Pracownica została zwolniona przez zakład pracy w oparciu o art. 53 Kodeksu pracy. Po zwolnieniu zarejestrowała sie w PUP i otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. W (...)  »

Dokumentowanie przez pracodawcę nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownik od kilku tygodni przebywa na zwolnieniach lekarskich i otrzymuje zasiłek chorobowy. Z różnych źródeł wiemy, że w tym czasie wykonuje prace dorywcze. Jaki dokument (...)  »

Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (534) z dnia 10.06.2021
Pracownicy na jej wniosek od 7 kwietnia 2021 r. obniżono wymiar czasu pracy z pełnego na 7/8 etatu. W tym samym miesiącu od 1 do (...)  »

Informowanie o zatrudnieniu osoby na świadczeniu kompensacyjnym

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Szkoła zatrudniła nauczyciela, który uprawniony jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Praca nie będzie świadczona przez niego w pełnym wymiarze godzin, w związku z czym jego (...)  »

Rekompensata za pracę szczególną nie zawsze przysługuje

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
W naszej miejskiej bibliotece publicznej zatrudniamy pracownicę, która uprawniona jest do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Za miesiąc pracownica ta osiągnie powszechny wiek emerytalny, w związku z (...)  »

Urlop wychowawczy lub bezpłatny a podstawa zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 45 (1816) z dnia 07.06.2021
Przy ustalaniu podstawy wymiaru należnego pracownikowi świadczenia chorobowego z założenia brane jest pod uwagę wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności (...)  »

Jaki druk wniosku o zasiłek opiekuńczy na chorą 16-letnią córkę?

Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Pracownik zamierza ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą córką. Na moim profilu płatnika składek ukazało się już wystawione mu na tę (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.