Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 9 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.873 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki pomocy społecznej
pokaż fragmenty artykułów
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do przygotowywania posiłków w OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 03.08.2023 r.
Jednostka budżetowa pomocy społecznej (OPS) dokonała w czerwcu br. zakupu urządzenia do przygotowywania posiłków (wielofunkcyjnego urządzenia WILK), na który składał się napęd maszyny kuchennej, stojak (...)  »
Druki ZUS za pracownika po przyznaniu renty
Gazeta Podatkowa nr 62 (2041) z dnia 03.08.2023
Przyznanie pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania ZUS o zmianie kodu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli przyznanie świadczenia rentowego nastąpiło w (...)  »
Urlop w pierwszym roku pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 01.08.2023
Pracownik w pierwszym roku pracy był zatrudniony od 16 stycznia do 11 marca 2023 r. u innego pracodawcy, u którego uzyskał prawo do pierwszego urlopu (...)  »
Wysokość zasiłku opiekuńczego przysługującego wkrótce po świadczeniu rehabilitacyjnym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (585) z dnia 01.08.2023
Pracownik w okresie od 3 marca do 30 czerwca 2023 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Podstawa wymiaru wcześniej pobieranego zasiłku chorobowego została więc zwaloryzowana wskaźnikiem (...)  »
Odpis aktualizujący dotyczący należności skierowanej na drogę postępowania sądowego
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (591) z dnia 01.08.2023
Skierowanie należności na drogę postępowania sądowego zazwyczaj stanowi wystarczający powód do tego, aby na tę należność utworzyć odpis aktualizujący. Należności dochodzone na drodze sądowej najczęściej (...)  »
Status ucznia dla celów ZUS
Gazeta Podatkowa nr 60 (2039) z dnia 27.07.2023
W kwietniu br. 19-latek ukończył liceum. Nie zamierza kontynuować nauki na studiach ani w szkole policealnej. Do kiedy może być zgłoszony przez rodziców do ubezpieczenia (...)  »
Świadczenie pielęgnacyjne dla obywatelki Ukrainy pobierającej emeryturę
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.07.2023 r.
Obywatelka Ukrainy przebywająca na terytorium RP na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zwróciła się do GOPS o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w (...)  »
Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w III kwartale 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 58 (2037) z dnia 20.07.2023
Gdy skończy się okres należnego zasiłku chorobowego, ubezpieczony - na swój wniosek i po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków - może nadal pobierać świadczenie chorobowe (...)  »
Wynagrodzenie urlopowe po świadczeniu rehabilitacyjnym
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1172) z dnia 20.07.2023
Kilka dni po powrocie ze świadczenia rehabilitacyjnego pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego. Jak w takiej sytuacji obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli otrzymuje (...)  »
Kiedy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną?
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 17.07.2023
Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna została unormowana na mocy przepisów Kodeksu pracy. W regulacjach dotyczących tej pracy wyodrębniono grupy pracowników, którzy mogą złożyć (...)  »
Skierowanie roszczeń wobec pracownika na drogę postępowania sądowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.07.2023 r.
W księgach jednostki budżetowej na koncie pozostałych rozrachunków z pracownikami widnieje należność od pracownika, którą skierowaliśmy na drogę postępowania sądowego. Czy należność ta może pozostać (...)  »
Podstawa prawna wygaśnięcia umowy w związku z powołaniem do ZSW w świadectwie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
Jaką podstawę prawną należy wpisać w świadectwie pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej? W związku z rozwiązaniem lub (...)  »
Obniżenie składki zdrowotnej pracownika objętego ulgą dla młodych oraz opłacanie za niego składek na FP, FS i FGŚP
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (584) z dnia 10.07.2023
1) Pod koniec czerwca br. zatrudniliśmy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika w wieku 24 lat. Na początku lipca br. otrzymał on wynagrodzenie za czerwiec (...)  »
Emerytura pomostowa a rozwiązanie stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 55 (2034) z dnia 10.07.2023
Pracownik będzie ubiegał się o przyznanie z ZUS emerytury pomostowej. Czy dla celów jej przyznania konieczne jest rozwiązanie z nim stosunku pracy? NIE. Prawo do (...)  »
Ujęcie w księgach rachunkowych wypłacanego pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.07.2023 r.
Pracownikom ośrodka pomocy społecznej wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Jak ująć w księgach taki ekwiwalent? Czy jego wartość księgować w korespondencji z kontem (...)  »
Informacja o zasadach wykonywania pracy w nadgodzinach
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Zatrudniliśmy pracownika, który ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Nie może zatem pracować w nadgodzinach. Czy w takiej sytuacji w informacji o warunkach zatrudnienia powinniśmy podać (...)  »
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i usługi asystenckie
Gazeta Podatkowa nr 54 (2033) z dnia 06.07.2023
Usługi opiekuńcze i asystenckie zostaną skierowane do grupy docelowej z województwa dolnośląskiego. Czy do finansowania tych usług ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji stosuje (...)  »
Fakultatywność wykluczenia wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 53 (2032) z dnia 03.07.2023
Zamawiający przygotowuje przetarg nieograniczony. Czy pojęcie fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania oznacza, że w przypadku wystąpienia którejś z nich po stronie wykonawcy zamawiający może, ale (...)  »
Podwyższenie od 1 lipca 2023 r. najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (583) z dnia 01.07.2023
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pobieranego nieprzerwanie od ubiegłego rok Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzeniem określonym na poziomie płacy minimalnej. Od (...)  »
Nowa wysokość macierzyńskiego na wniosek pracownicy
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Pracownica urodziła dziecko w lutym br. i kilka dni po porodzie złożyła tzw. długi wniosek, na podstawie którego płaciliśmy jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% (...)  »
Zwolnienie z opłacania za pracownika składek na FP, FS i FGŚP
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Zatrudniamy pracownika, który w połowie czerwca 2023 r. ukończył 60 lat. Czy od wynagrodzenia należnego za czerwiec 2023 r. powinniśmy jeszcze naliczyć za niego składki (...)  »
Kwoty wolne od potrąceń w II półroczu 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 52 (2031) z dnia 29.06.2023
Każdy pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy ma zagwarantowane wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej. Zazwyczaj płaca minimalna w określonej wysokości obowiązuje w ramach danego (...)  »
Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.06.2023 r.
Na mocy wyroku sądu dziecko zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinie zastępczej przyznano świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości 1.000 zł miesięcznie. (...)  »
Dofinansowanie do wczasów wypłacane pracownikom pomocy społecznej ze środków ZFŚS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.06.2023 r.
W ramach działalności socjalnej pracodawca może dofinansowywać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) różne formy wypoczynku pracowników i członków ich rodzin, w tym np. zorganizowanego (...)  »
Podstawa zasiłku opiekuńczego po powrocie z rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 51 (2030) z dnia 26.06.2023
Pracownica będąca w ciąży od marca 2022 r. rozpoczęła korzystanie z zasiłku chorobowego, a po porodzie w kwietniu 2022 r. rozpoczęła pobieranie zasiłku macierzyńskiego, którego (...)  »
Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2023 r.
Ośrodek pomocy społecznej przyznał wnioskodawczyni zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Podstawą tego rozstrzygnięcia (...)  »
Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek
Gazeta Podatkowa nr 50 (2029) z dnia 22.06.2023
Pracownik przed pierwszą wypłatą złożył w kadrach na formularzu PIT-2 wniosek o stosowanie przy obliczaniu zaliczki na pdof 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Już po dokonaniu (...)  »
Zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego a sprawozdanie Rb-27ZZ
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.06.2023 r.
Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ sporządzanym przez ośrodek pomocy społecznej należy wykazać wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu (...)  »
Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie składek ZUS
Gazeta Podatkowa nr 49 (2028) z dnia 19.06.2023
Po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę obowiązkiem pracodawcy jest wyrejestrowanie go z ubezpieczeń w ZUS. Jeśli zakończenie stosunku pracy nastąpi w trakcie miesiąca, wówczas (...)  »
Gdy pracodawca bezpodstawnie wypłacił zasiłek macierzyński w 100-procentowej wysokości
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Pracownica w 2022 r. złożyła wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze w ciągu 21 dni po porodzie, w związku z czym powinna mieć wypłacany (...)  »
Zgłoszenie w ZUS umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem
Gazeta Podatkowa nr 48 (2027) z dnia 15.06.2023
Z pracownikiem, który od dawna jest zatrudniony w naszym zakładzie, zawarliśmy w czerwcu 2023 r. dodatkowo umowę zlecenia (na inny zakres pracy niż przewiduje zawarta (...)  »
Zaległy urlop na ogólnych i covidowych zasadach
Gazeta Podatkowa nr 47 (2026) z dnia 12.06.2023
Celem urlopu wypoczynkowego jest regeneracja sił psychofizycznych pracownika, dlatego powinien on być udzielany na bieżąco. Sytuacje przesunięcia niewykorzystanego urlopu na następny rok - co prowadzi (...)  »
Wypłata wynagrodzenia chorobowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (582) z dnia 10.06.2023
Pracownik 1 marca 2023 r. uległ wypadkowi przy pracy i do końca kwietnia 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Za okres absencji wypłacaliśmy mu zasiłek (...)  »
Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 46 (2025) z dnia 07.06.2023
Wysokość świadczeń chorobowych jest nierozerwalnie związana z przychodem wypłaconym ubezpieczonemu przed powstaniem niezdolności do pracy albo koniecznością opieki nad członkiem rodziny stanowiącym podstawę świadczeń chorobowych. (...)  »
Ujęcie w sprawozdaniu Rb-28S danych z konta 201 poprzez podanie kwoty per saldo
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2023 r.
Po kontroli RIO zarzucono nam wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S jako "zobowiązania ogółem" kwoty per saldo konta 201. Czy popełniliśmy błąd? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju (...)  »
Dochody z tytułu opłat wnoszonych za pobyt w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2023 r.
Jaki paragraf dochodów zastosować do środków finansowych otrzymywanych od rodzin osób przebywających w domu pomocy społecznej za pobyt tych osób w tym domu? Na mocy (...)  »
Zmiany w Kodeksie pracy a uprawnienia do świadczeń chorobowych
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023
Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Poczynione niedawno zmiany w (...)  »
Rozliczenie w raportach ZUS wypłat dokonanych po śmierci pracownika
Gazeta Podatkowa nr 44 (2023) z dnia 01.06.2023
Na początku maja 2023 r. zmarła nasza pracownica. Pod koniec maja br. wypłaciliśmy jej mężowi majowe wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę (...)  »
Rozliczenie delegacji z zakwaterowaniem w jednym mieście i wyjazdami służbowymi do okolicznych miejscowości
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1167) z dnia 01.06.2023
Pracownik uda się w kilkudniową podróż służbową samochodem prywatnym, przy czym zakwaterowanie (w hotelu w pełni opłaconym przez pracodawcę) będzie miał w Gdańsku, a zadania (...)  »
Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika w Kodeksie pracy - wyjaśnienie GIP udostępnione naszemu Wydawnictwu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (581) z dnia 01.06.2023
Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641) wprowadziła zmiany m.in. do (...)  »
Zastrzeżenie ubiegania się o zamówienie publiczne
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.05.2023 r.
Dom pomocy społecznej planuje postępowanie na usługę dostarczania posiłków z ograniczeniem możliwości ubiegania się o zamówienie do wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnych (...)  »
Udzielanie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023
Pracownik może skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej na swój wniosek. Przy czym z przepisów wynika, że wniosek ten ma być (...)  »
Klauzule społeczne w zamówieniach udzielanych przez ośrodek pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2023 r.
Stosowanie przez zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego klauzul społecznych oraz uwzględnianie aspektów społecznych realizuje cele pomocy społecznej. Działania takie wydają się być wyjątkowo (...)  »
Dłuższy okres zasiłkowy a wysokość zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Pracownik choruje na gruźlicę, co uprawnia go do 270-dniowego okresu zasiłkowego, podobnie jak w przypadku niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży. Czy analogicznie ma (...)  »
Badania wstępne i okresowe kierowcy zawodowego
Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023
Chcemy zatrudnić kierowcę zawodowego, który ma aktualne badania uprawniające go do kierowania samochodem ciężarowym. Czy ten kierowca powinien mieć dodatkowo wykonane badania stanowiskowe, a potem (...)  »
Pierwszy urlop dodatkowy dla niepełnosprawnego
Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023
Pracownik zatrudniony od kilku lat na pełny etat na podstawie bezterminowej umowy o pracę legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od 20 maja 2022 r. W (...)  »
Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2023 r.
Zasady i tryb udzielania świadczeń rodzinnych określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze (...)  »
Dopłaty do czynszu wpłacane na konto inwestora w ramach programu "Mieszkanie na start" - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.05.2023 r.
Dopłaty do czynszu za najem mieszkania wypłacane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na wniosek gminy, która zawarła z BGK stosowną umowę. (...)  »
Korzystanie ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
1) Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu w systemie podstawowym i pracuje po 4 godziny od poniedziałku do piątku. Pod koniec kwietnia 2023 r. zawnioskował (...)  »
Świadczenie chorobowe dla pracownika, który w czasie absencji zmienił miejsce pobytu
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (580) z dnia 10.05.2023
Na PUE ZUS pracodawcy wpłynęło zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA pracownika z adnotacją "chory powinien leżeć". W kolejnym dniu pracownik przesłał e-maila z informacją, że w (...)  »
Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych a sprawozdanie Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2023 r.
Czy środki ujęte na koncie 130 dotyczące zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych powinny zostać ujęte w sprawozdaniu Rb-27S składanym przez gminny ośrodek (...)  »
Ewidencja wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.05.2023 r.
Na jakim koncie księgowym ujmować wpłaty wnoszone przez pensjonariuszy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej? Przepisy art. 54 ust. 1 ustawy z (...)  »
Wątpliwości w ZUS dotyczące umów zlecenia
Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023
Co do zasady, wykonywanie umowy zlecenia jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Dobrowolny charakter ma dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe. Inaczej jest, (...)  »
Zasady przyznawania rodzinnego kapitału opiekuńczego
Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023
Rodzice i opiekunowie co najmniej dwojga dzieci, z których młodsze nie ukończyło jeszcze 36. miesiąca życia albo jeżeli od wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem (...)  »
Zlecenie przeprowadzenia badań sanitarno-epidemiologicznych
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
W zakładzie zatrudniony zostanie pracownik. Będzie on musiał posiadać badania sanitarno-epidemiologiczne. Czy to pracodawca musi go na nie skierować? Kto ponosi ich koszty? (pytanie nr (...)  »
Zaległy urlop dodatkowy pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
Pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jest uprawniony do 10 dni dodatkowego urlopu. W 2022 r. wykorzystał w pełni przysługujący mu urlop wypoczynkowy, ale nie wykorzystał (...)  »
Zgon uprawnionego do świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023
ZUS przyznał jednemu z naszych pracowników świadczenie rehabilitacyjne na okres 5 miesięcy od 15 lutego 2023 r. Pracownik ten zmarł jednak nagle 14 kwietnia 2023 (...)  »
Publikacja informacji dodatkowej na stronie BIP
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (585) z dnia 01.05.2023
Czy ośrodek pomocy społecznej (jednostka budżetowa) powinien na stronie BIP publikować razem ze sprawozdaniem finansowym także informację dodatkową? Ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest publikować na (...)  »
Wypłata zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości po zmianie od 26 kwietnia 2023 r. ustawy zasiłkowej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
Pracownica urodziła dziecko 23 marca 2023 r. i obecnie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Ponieważ wniosek o urlop rodzicielski złożyła w trybie tzw. "z góry", zasiłek (...)  »
Pracodawco, sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone w rozporządzeniach wykonawczych do Kodeksu pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępne są projekty rozporządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy, w tym dwa zmieniające i jedno nowe. Potrzeba ich wprowadzenia wynika z (...)  »
Wysokość zasiłku chorobowego za okres hospitalizacji po wypadku przy pracy
Gazeta Podatkowa nr 34 (2013) z dnia 27.04.2023
Pracownik po wypadku przy pracy trafił do szpitala, gdzie spędził 10 dni. Czy za okres ten przysługuje mu zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru, (...)  »
Stypendium z uczelni wyższej jako dochód na gruncie ustawy o pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.04.2023 r.
Ośrodek pomocy społecznej przyznał wnioskodawczyni zasiłek stały w wysokości 719 zł miesięcznie na okres od 01.09.2022 r. do 30.09.2023 r. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, (...)  »
Wniosek o zasiłek macierzyński, gdy umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Pracownicy przedłużono umowę o pracę do dnia porodu, który zgodnie z planem ma nastąpić w dniu 31 maja 2023 r. Jakie dokumenty należy przedłożyć do (...)  »
Ryczałty i ekwiwalenty dla pracowników w pdof
Gazeta Podatkowa nr 33 (2012) z dnia 24.04.2023
Oprócz pensji pracownik może być uprawniony do otrzymania innych, pobocznych składników wynagrodzenia. Do kategorii tej należą m.in. ryczałty i ekwiwalenty pełniące funkcję rekompensaty za brak (...)  »
Świadectwo pracy dla osoby niepełnosprawnej
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pracował w skróconych normach po 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Był zatrudniony w pełnym (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.