Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 9 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.873 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki pomocy społecznej
pokaż fragmenty artykułów
Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.09.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Do wniosku załączono m.in. orzeczenie o zaliczeniu wnioskodawczyni na stałe do osób z umiarkowanym stopniem (...)  »
Ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracownika OPS w celach służbowych do jazd lokalnych
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 01.09.2022
W myśl art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów (...)  »
Zasady klasyfikacji dodatku specjalnego jako składnika jednorazowego i periodycznego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
Dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków, przyznany pracownikowi gminnego ośrodka pomocy społecznej na okres od stycznia do czerwca 2022 r., został wypłacony jednorazowo w czerwcu (...)  »
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym pełnoletnim dzieckiem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (563) z dnia 01.09.2022
Pracownica ma dwoje dzieci w wieku 7 i 21 lat. Starsze z dzieci pod koniec sierpnia 2022 r. przeszło zabieg chirurgiczny i po wypisaniu ze (...)  »
Niewłaściwe wykonanie wstępnej kontroli finansowej przez głównego księgowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.08.2022 r.
Jestem główną księgową w jednostce budżetowej gminy. Kontrola RIO wykazała że w 2021 r. niewłaściwe wykonałam tzw. wstępną kontrolę finansową - w pierwszym przypadku wpłynęło (...)  »
Klasyfikacja budżetowa opłacanego przez OPS abonamentu RTV
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.08.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatek za abonament RTV wnoszony na rzecz Poczty Polskiej? Czy będzie to paragraf 430 czy 443? Przepisy ustawy z (...)  »
Praca w niedziele i święta i jej rekompensowanie
Gazeta Podatkowa nr 68 (1943) z dnia 25.08.2022
Niedziele i święta generalnie są dniami wolnymi od pracy. Jest jednak wiele branż, w których można pracować w dni świąteczne oraz w niedziele. Uciążliwość takiej (...)  »
Odliczenia od dochodu w postępowaniu o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu". (...)  »
Przesunięcie środków pieniężnych z kasy do banku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.08.2022 r.
Czy w jednostce budżetowej odprowadzenie środków z kasy do banku (chodzi o opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) powinno być księgowane przez konto 223? (...)  »
Wypłata świadczeń zasiłkowych z naruszeniem kryteriów dochodowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.08.2022 r.
RIO zgłosiła do rzecznika dyscypliny finansów publicznych naruszenie przepisów dotyczących udzielania świadczeń na zakup posiłku/wyżywienia przez nasz OPS. Udzielano tej pomocy (z dotacji od wojewody (...)  »
Zakres zajęcia komorniczego przy potrąceniach niealimentacyjnych
Gazeta Podatkowa nr 66 (1941) z dnia 18.08.2022
Pracodawca otrzymał zajęcie komornicze. Ponieważ pracownik zarabia stawkę minimalną, pracodawca poinformował komornika, że nie może nic potrącić z wynagrodzenia. Komornik w odpowiedzi wezwał pracodawcę do (...)  »
Data zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Gazeta Podatkowa nr 65 (1940) z dnia 16.08.2022
Mąż naszej pracownicy prowadzi działalność gospodarczą, ale od 1 sierpnia 2022 r. zawiesił jej wykonywanie, więc od tego dnia nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownica złożyła (...)  »
Zmiany w klasyfikacji budżetowej związane z pomocą obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2022 r.
W Dzienniku Ustaw z 27 lipca 2022 r. pod poz. 1571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (...)  »
Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej a zmiana wielkości etatu
Gazeta Podatkowa nr 64 (1939) z dnia 11.08.2022
Ustawa o rehabilitacji wprowadza zakaz obniżania wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości w przypadku obniżenia norm czasu pracy u osób niepełnosprawnych. Czy zatem w (...)  »
Składniki przysługujące za okresy roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
1) Pracownik w 2021 r. przepracował efektywnie tylko 179 dni i w związku z tym nie nabył prawa do dodatkowego wynagrodzenia za ten rok. W (...)  »
Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (562) z dnia 10.08.2022
W UiPP nr 15/2022, str. 4 i nast. przedstawiliśmy projektowane zmiany w Kodeksie pracy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem i opieką nad członkami rodziny. (...)  »
Wynagrodzenie za czas przeprowadzenia badań przez krwiodawcę
Gazeta Podatkowa nr 63 (1938) z dnia 08.08.2022
Pracownik zatrudniony na pełny etat, będący krwiodawcą, dostał wezwanie ze stacji krwiodawstwa na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich. Ze względu na to, że badania te nie (...)  »
Wydatki na niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.08.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatki na przyznane świadczenia z pomocy społecznej, tzn. na zakup artykułów spożywczych, z których przygotowywane są obiady na stołówce (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na wynagrodzenie asystenta rodziny
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
W jakim paragrafie budżetowym powinniśmy ująć wydatki ponoszone na wynagrodzenie asystenta rodziny? W myśl art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu (...)  »
Skuteczność oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę wysłanego listem poleconym
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (561) z dnia 01.08.2022
Z dwojgiem pracowników, którzy porzucili pracę rozwiązujemy umowy w trybie art. 52 K.p. Oświadczenia w tej sprawie zostały do nich wysłane pocztą. Jeden z zatrudnionych (...)  »
Zwrot zleceniobiorcy wydatków związanych z realizacją zadań - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (567) z dnia 01.08.2022
Nie są przychodem kwoty otrzymywane tytułem zwrotu wydatków, które są ściśle związane z wykonaniem zleconych zadań. Wyjątek stanowią należności z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnych (...)  »
Przyznanie dodatku osłonowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.07.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej w kwietniu 2022 r. wpłynął wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Organ ustalił, że wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz że w (...)  »
Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-28S zobowiązań płatnych w następnym roku budżetowym
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.07.2022 r.
Czy zobowiązania, których termin płatności przypada w następnym roku budżetowym, są wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S? Tak. Zobowiązania, których termin płatności przypada w następnym roku budżetowym, (...)  »
Zamawiający nie może wymagać, aby w przetargu brali udział tylko przedsiębiorcy
Gazeta Podatkowa nr 58 (1933) z dnia 21.07.2022
Zamawiający organizuje przetarg w trybie nieograniczonym. Czy może wymagać, aby o zamówienie ubiegały się jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą? Wykonawcą w rozumieniu przepisów Prawa zamówień (...)  »
Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Jeden z pracowników, który wychowuje małoletnie dziecko, chciałby czasami skorzystać ze zwolnienia na dziecko do lat 14 w niepełnych godzinach. Czy jest dopuszczalne udzielenie pracownikowi (...)  »
Godzinowe wykorzystanie urlopu przy podwyższeniu etatu
Gazeta Podatkowa nr 57 (1932) z dnia 18.07.2022
Pracownik od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2022 r. był zatrudniony na 1/2 etatu i wykonywał pracę od poniedziałku do piątku po 4 (...)  »
Dokumentowanie nawiązania zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 56 (1931) z dnia 14.07.2022
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z koniecznością dopełnienia przez pracodawcę wielu obowiązków formalnych. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym jego nawiązania. Wykonanie (...)  »
Koszty związane z zapewnieniem schronienia osobie bezdomnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.07.2022 r.
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). W celu zapewnienia schronienia osobom potrzebującym zawarliśmy porozumienie ze schroniskiem dla osób bezdomnych. Osoby bezdomne kierowane są do takiej (...)  »
Wypłacone wynagrodzenie w ZUS RPA
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Pod koniec czerwca 2022 r. wypłaciliśmy pracownikom wynagrodzenie za wykonaną w tym miesiącu pracę w godzinach nadliczbowych. Wypłatę tego świadczenia rozliczymy w druku ZUS RCA. (...)  »
Można już występować o świadczenia alimentacyjne i rodzinne na nowe okresy
Gazeta Podatkowa nr 55 (1930) z dnia 11.07.2022
Osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego i stosownych dodatków do tego świadczenia oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), mogą już występować o przyznanie (...)  »
Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na skutki COVID-19 - po zmianach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (560) z dnia 10.07.2022
Na mocy art. 52 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)  »
Dochody uzyskiwane z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.07.2022 r.
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować uzyskiwane przez ośrodek pomocy społecznej (samorządową jednostkę budżetową) dochody z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Dochody uzyskiwane (...)  »
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby
Gazeta Podatkowa nr 54 (1929) z dnia 07.07.2022
Pełnoetatowy pracownik jest zatrudniony w ramach bezterminowej umowy o pracę. Obejmuje go ochrona przedemerytalna. Pracownik od 2021 r. jest chory długoterminowo. Wykorzystał już cały okres (...)  »
Odpłatne zbycie nieruchomości a ustalenie dochodu w postępowaniu o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2022 r.
Matka dziecka złożyła w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie na dziecko świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W toku postępowania ośrodek ustalił, że w roku kalendarzowym (...)  »
Nowy termin na zgłoszenie pracownika do PPK
Gazeta Podatkowa nr 53 (1928) z dnia 04.07.2022
W połowie lipca br. przyjmiemy do pracy dwie osoby. Słyszałam, że zaszły zmiany w zakresie zgłaszania do PPK i odprowadzania wpłat. W jakim terminie powinniśmy (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. W jakim paragrafie wydatków powinniśmy ująć wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki - w paragrafie 401, 417, a może 302? Wypłatę wynagrodzenia (...)  »
Uwzględnianie przez płatnika oświadczenia PIT-2
Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (565) z dnia 01.07.2022
Jeżeli pracownik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, to jest on obowiązany przy obliczaniu zaliczki na podatek stosować kwotę zmniejszającą podatek także wtedy, gdy jest świadomy, że (...)  »
Sporządzenie raportów ZUS w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia po zawarciu stosunku pracy
Gazeta Podatkowa nr 52 (1927) z dnia 30.06.2022
Do końca czerwca 2022 r. mamy zawartą umowę zlecenia z osobą, która podlega z tego tytułu wszystkim ubezpieczeniom w ZUS (tj. społecznym i zdrowotnemu). Od (...)  »
Zasiłki stałe i okresowe przyznawane uchodźcom z Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.06.2022 r.
W jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej należy realizować wypłatę zasiłków stałych i okresowych przyznawanych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom (...)  »
Zmiany w ustawie o PPK
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Na mocy ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 znowelizowane zostały przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Nowe regulacje (...)  »
Okres zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim do 31 maja 2022 r. Od kiedy przysługuje nam zwolnienie z opłacania za nią składek na FP, FS i FGŚP? (...)  »
Przeprowadzenie badań kontrolnych po okresie choroby
Gazeta Podatkowa nr 51 (1926) z dnia 27.06.2022
Pracownik zatrudniony na pełny etat zachorował. Otrzymał od lekarza dwa zwolnienia wystawione bezpośrednio jedno po drugim na łączny okres 30 dni. Ostatnie zwolnienie kończy się (...)  »
Centralny Rejestr Umów dopiero od 2024 r.
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Od 1 stycznia 2024 r., a nie od 1 lipca 2022 r. zacznie funkcjonować Centralny Rejestr Umów prowadzony przez Ministerstwo Finansów. To konsekwencja nowelizacji ustawy (...)  »
Kiedy otrzymane zapomogi są zwolnione ze składek?
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022
Zdarza się, że pracodawca w danym miesiącu wypłaca pracownikowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Może bowiem przekazać mu dodatkowe świadczenia, np. zapomogę. Niekiedy takie świadczenie jest (...)  »
Organizacja pracy na urlopie rodzicielskim
Gazeta Podatkowa nr 50 (1925) z dnia 23.06.2022, strona 7
Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. Zasadniczo w czasie świadczenia tej pracy są stosowane ogólne przepisy (...)  »
Środki pieniężne w drodze w sprawozdaniu Rb-27S
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022
Czy sporządzając sprawozdanie Rb-27S za poszczególne miesiące 2022 r. w kolumnie "Dochody wykonane" wykazywać należy także środki pieniężne w drodze, tzn. wpłaty z tytułu dochodów (...)  »
Informacja o zmianie wymiaru etatu w druku ZUS RCA
Gazeta Podatkowa nr 49 (1924) z dnia 20.06.2022
Pracownik do końca maja 2022 r. był zatrudniony na 1/2 etatu, a od czerwca 2022 r. na pełny etat. Wynagrodzenia za dany miesiąc są w (...)  »
Brak współpracy z pracownikiem socjalnym jako podstawa do odmowy przyznania świadczenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku okresowego oraz pomocy na dożywianie. Wnioskodawczyni wskazała, iż ma na utrzymaniu dwójkę dzieci. Wraz z mężem (...)  »
Odprawa tylko dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Pracownika powołano na ćwiczenia wojskowe. W takich przypadkach (mieliśmy już takie sytuacje w przeszłości) pracodawca nie wypłacał odprawy, ale udzielał urlopu bezpłatnego. Czy tak jest (...)  »
Rozpoczął się nowy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie 500+
Gazeta Podatkowa nr 47 (1922) z dnia 13.06.2022
Świadczenie wychowawcze, wprowadzone z dniem 1 kwietnia 2016 r., obecnie przyznawane jest na 12-miesięczne okresy, rozpoczynające się z dniem 1 czerwca danego roku. Aby zachować (...)  »
Koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego obywatelom Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.06.2022 r.
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Jak należy rozumieć zapis art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku (...)  »
Dodatek stażowy w podstawie wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (558) z dnia 10.06.2022
Pracownica samorządowa 30 kwietnia 2022 r. nabyła prawo do pierwszego dodatku stażowego (5%) w czasie nieobecności w pracy spowodowanej chorobą przypadającą na okres ciąży. Termin (...)  »
Rozliczenie zaliczki udzielonej pracownikowi OPS na poczet zakupów dokonywanych na potrzeby jednostki
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.06.2022 r.
Jednemu z pracowników ośrodka pomocy społecznej (jednostki budżetowej) wypłacono z kasy zaliczkę na poczet zakupu środków czystości. Jak zaksięgować rozliczenie takiej zaliczki? Ewidencję rozrachunków z (...)  »
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii a planowanie budżetowe środków na jego realizację
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.06.2022 r.
Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzono zapis zobowiązujący do podjęcia uchwały w zakresie opracowania gminnego programu profilaktyki i (...)  »
Dokumentowanie zakończenia zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Ustanie stosunku pracy wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi po stronie pracodawcy. Jednym z najważniejszych jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy, które jest swojego rodzaju zaświadczeniem (...)  »
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownika do pracy po urodzeniu dziecka
Gazeta Podatkowa nr 45 (1920) z dnia 06.06.2022
Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca opłaca m.in. składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty (...)  »
Dodatkowy urlop wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności
Gazeta Podatkowa nr 44 (1919) z dnia 02.06.2022
Od kilku lat zatrudniamy pracownika posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2022 r. nabył prawo do kolejnego urlopu dodatkowego z tytułu niepełnoprawności, ale jego (...)  »
Zwrot kosztów dojazdów do podopiecznych na podstawie umowy zlecenia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (557) z dnia 01.06.2022
Czy miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej powinien zwracać koszty dojazdu do podopiecznych opiekunce wykonującej umowę zlecenia? Czy ma taki obowiązek, gdy zlecenie jest zawierane z własną (...)  »
Warunek niezbędny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy
Gazeta Podatkowa nr 43 (1918) z dnia 30.05.2022
Pracownica urodziła dziecko w dniu 12 kwietnia 2022 r. Dwa tygodnie później dostarczyła wniosek o przyznanie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w wymiarze (...)  »
Zasiłek celowy na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich w przedszkolu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.05.2022 r.
Jak w ośrodku pomocy społecznej sklasyfikować wydatek - pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci ukraińskich (uchodźców wojennych) w przedszkolu? Pomoc finansowana (...)  »
Zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony
Gazeta Podatkowa nr 42 (1917) z dnia 26.05.2022
Zamawiający organizuje przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych. Jaki może być okres obowiązywania takiej umowy? Prawo zamówień publicznych stanowi, że umowę w sprawie zamówienia publicznego (...)  »
Darowizna pieniężna w księgach placówki opiekuńczej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Na rachunek bieżący placówki opiekuńczej (jednostki budżetowej) wpłynęły środki pieniężne tytułem darowizny. Jak zaksięgować taką darowiznę? Otrzymane w formie darowizny środki pieniężne powinny zostać ujęte (...)  »
Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie błędnego świadectwa pracy
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1130) z dnia 20.05.2022
Świadectwo pracy jest ważnym źródłem informacji dla kolejnych pracodawców o przebiegu poprzedniego zatrudnienia. Błędy w tym świadectwie albo brak świadectwa mogą pozbawić pracownika możliwości wykazania (...)  »
Ryczałt za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych
Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (562) z dnia 20.05.2022
Pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej jest zatrudniony na 3/4 etatu jako asystent rodziny i na 1/4 etatu jako pracownik socjalny koordynujący "Klub Senior+". Pracownik ten (...)  »
Wykonanie instalacji monitoringu w lokalu użytkowanym przez ośrodek pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.05.2022 r.
Jak sklasyfikować wydatek w zakresie usługi wykonania instalacji monitoringu telewizji dozorowanej na kwotę 1.300 zł brutto w lokalu użytkowanym przez ośrodek pomocy społecznej (będącym w (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.