Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
Jednostki pomocy społecznej
pokaż fragmenty artykułów
Zasiłek opiekuńczy wyłącznie za dni wskazane przez ubezpieczonego
Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023
Na profil płatnika składek wpłynęło zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania przez pracownika opieki nad chorą żoną. Wystawiono je w dniu 4 kwietnia 2023 r. na (...)  »
Ujęcie składek na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza w księgach jednostki pomocy społecznej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
Jesteśmy placówką pomocy społecznej, która korzysta z pomocy wolontariuszy. W przypadku gdy wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłaszamy go do tego ubezpieczenia. Jak zaksięgować (...)  »
Klasyfikacja budżetowa wypłaty dodatku gazowego - stanowisko MF
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.04.2023 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przyznanie dodatku gazowego jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (odmiennie od dodatku węglowego, (...)  »
Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z (...)  »
Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po przedłożeniu dodatkowych dokumentów potwierdzających staż
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Pracownica, którą zatrudniliśmy 4 lutego 2019 r. udokumentowała wówczas nieco ponad dwa lata stażu urlopowego. Pod koniec 2022 r. przedłożyła nieznane nam dotychczas świadectwa pracy, (...)  »
Pracodawco - zapoznaj się z kolejnymi zmianami w Kodeksie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy. Niezależnie od powinności sumiennego i starannego świadczenia pracy, pracownik jest zobligowany do stosowania się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, (...)  »
Pismo MF dotyczące ujmowania należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawozdaniu Rb-27S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2023 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu na stronie internetowej https://rio.opole.pl/154/o-rio-strona.html w zakładce Aktualności zamieściła pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów z 27 marca 2023 r. (...)  »
Dochód członka rodziny odbywającego karę pozbawienia wolności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.04.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na troje dzieci na okres zasiłkowy 2022/2023. Rodzina składa się z pięciu (...)  »
Powierzenie innej pracy pracownikowi w trybie polecenia służbowego
Gazeta Podatkowa nr 27 (2006) z dnia 03.04.2023
Zachorowała jedna z zatrudnionych przez nas pracownic. Jej nieobecność potrwa 2 albo 3 miesiące. Z tego względu chcielibyśmy przenieść inną pracownicę na jej stanowisko na (...)  »
Od 1 kwietnia 2023 r. wzrosły jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023
Pracownik w październiku 2022 r. uległ wypadkowi przy pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim, pobierając zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Ponieważ leczenie pracownika wkrótce zostanie (...)  »
Uwzględnianie dodatkowej kwoty zmniejszającej podatek w razie obniżenia u pracownika składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
Przegląd Podatku Dochodowego nr 7 (583) z dnia 01.04.2023
Pracownik złożył oświadczenie, że zamierza rozliczyć się wspólnie z żoną. W związku z tym przy obliczaniu zaliczki na podatek stosujemy mu dodatkową kwotę zmniejszającą podatek. (...)  »
Wpływy z tytułu nałożonej na osobę fizyczną kary grzywny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.03.2023 r.
Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować do dochodu samorządowej jednostki budżetowej (ośrodka pomocy społecznej) z tytułu nałożonej na osobę fizyczną kary grzywny? Wyrokiem sądowym osobie fizycznej (...)  »
Uzupełnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy przysługuje gwarancja otrzymywania wynagrodzenia za pracę co najmniej na poziomie minimalnym. Przepisy z zakresu prawa pracy określają, jakie składniki (...)  »
Jak nie opisywać przedmiotu zamówienia?
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023
Zamawiający planuje rozpisać przetarg w trybie podstawowym. Ma jednak problem z opisem przedmiotu zamówienia. Będzie to sprzęt i oprogramowanie. W jakich sytuacjach można przywołać produkt (...)  »
Organizacja stażu zawodowego - refundacja wydatków i klasyfikacja dodatków dla pracowników będących opiekunem stażu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2023 r.
Samorządowa jednostka budżetowa planuje podpisać umowę trójstronną w sprawie organizacji stażu zawodowego w ramach projektu "Nowa szansa" w ramach Priorytetu 8 Rynek pracy, Działania 8.2 (...)  »
Waloryzacyjny wzrost kwot wolnych od potrąceń
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Świadczenia wypłacane przez ZUS, podobnie jak inne osiągane przychody, podlegają egzekucjom i potrąceniom. Poprzez analogię m.in. do uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę wobec tych należności ustawodawca (...)  »
Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku a składka zdrowotna
Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023
Na koniec marca 2023 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe (w niskiej kwocie) oraz zasiłek chorobowy. Program kadrowo-płacowy wprawdzie nalicza w tym przypadku składkę zdrowotną od (...)  »
Urlopy pracownicze w stażu uprawniającym do trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023
Pracownikom jednostek budżetowych, tak jak i pozostałym, przysługuje szereg różnego rodzaju urlopów. Niektóre z nich powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu stażu uprawniającego do (...)  »
Zwolnienie dyscyplinarne pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023
Pracownik zatrudniony jako kierowca jest od kilku dni niezdolny do pracy z powodu choroby. Podczas jego nieobecności okazało się, że zostało mu zatrzymane prawo jazdy (...)  »
Rzeczowe aktywa obrotowe otrzymane w formie darowizny
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.03.2023 r.
Jednostka pomocy społecznej działająca w formie jednostki budżetowej otrzymała darowiznę w postaci produktów żywnościowych. W jaki sposób ująć taką darowiznę w ewidencji księgowej? Z przepisów (...)  »
Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.03.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek rodziców dorosłego mężczyzny umieszczonego w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie o całkowite zwolnienie z ponoszenia opłaty (...)  »
Zamieszkiwanie jako warunek przyznania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.03.2023 r.
Wnioskodawca wystąpił do ośrodka pomocy społecznej o wypłatę dodatku węglowego. Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że dla adresu podanego we wniosku nie została złożona deklaracja o wysokości (...)  »
Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla celów wypłaty świadczenia chorobowego w razie podwyżki wynagrodzeń
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023
Pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej od 10 listopada 2021 r. do 8 listopada 2022 r. przebywała na urlopach związanych z rodzicielstwem. Następnie od 9 listopada (...)  »
Świadczenia wypłacane z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rachunku zysków i strat OPS
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.03.2023 r.
W jakiej pozycji rachunku zysków i strat ośrodka pomocy społecznej wykazać świadczenia wypłacane z Funduszu Pomocy (np. jednorazowe świadczenia 300 zł, świadczenia rodzinne, stypendia dla (...)  »
Finansowanie ze środków Funduszu Pomocy dodatków specjalnych dla pracowników OPS realizujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.03.2023 r.
Na podstawie zarządzenia burmistrza w sprawie powierzenia wykonania decyzji wojewody w sprawie przyjęcia uchodźców, powierzono samorządowej jednostce budżetowej wykonanie zadania wskazując jako podstawę prawną art. (...)  »
Kwota i prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 19 (1998) z dnia 06.03.2023
Niezdolność do pracy sprawia, że osoby zatrudnione m.in. na tzw. etacie nie mogą świadczyć pracy. Należnością rekompensującą taki stan jest przede wszystkim zasiłek chorobowy. Świadczenie (...)  »
Dokumentowanie niezdolności do pracy przez dawcę tkanek
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Na PUE ZUS wpłynęło zaświadczenie lekarskie pracownika potwierdzające jego niezdolność do pracy. Oprócz tego pracownik twierdzi, że jego niezdolność ma związek z pobraniem od niego (...)  »
Uzupełnianie wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023
Pracownica zatrudniona na pełny etat z wynagrodzeniem miesięcznym określonym w umowie o pracę w kwocie minimalnej nabyła prawo do zasiłku opiekuńczego za kilka dni lutego (...)  »
Zakup oprogramowania do obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatków gazowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.02.2023 r.
Ośrodkowi pomocy społecznej powierzono do realizacji zadanie w zakresie wypłaty dodatków gazowych na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych (...)  »
Okres opieki nad dzieckiem w ZUS RSA
Gazeta Podatkowa nr 17 (1996) z dnia 27.02.2023
Pracownica wystąpiła z wnioskiem o pięć dni opieki nad chorą 5-letnią córką w lutym 2023 r. Zasiłek opiekuńczy wypłaciliśmy jej tylko za trzy dni tej (...)  »
Ustalanie stażu dla potrzeb wypłaty trzynastki
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Pracownicy sfery budżetowej raz w roku otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane potocznie trzynastką. Prawo do tego świadczenia pieniężnego gwarantują im przepisy ustawowe. Jednakże wypłata trzynastki (...)  »
Ekwiwalent na pranie odzieży roboczej a zajęcie komornicze
Gazeta Podatkowa nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023
Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje tylko minimalne wynagrodzenie oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Otrzymaliśmy zajęcie komornicze niealimentacyjne jego wynagrodzenia. W piśmie od komornika (...)  »
Czy w trzynastce uwzględniać wynagrodzenie za okresy zwolnień okolicznościowych?
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (1157) z dnia 20.02.2023, strona 63
W roku ubiegłym pracownik korzystał z urlopów okolicznościowych z tytułu śmierci matki oraz ślubu własnego dziecka. Czy wynagrodzenie za okresy tych zwolnień uwzględnić w podstawie (...)  »
Pracownik powyżej 55 lat nie podlega autozapisowi
Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023
Jeden z zatrudnionych pracowników, w wieku 58 lat, w 2021 r. (na etapie wdrażania do PPK) nie przystąpił do programu. Czy osoba ta podlega autozapisowi (...)  »
Podjęcie dobrowolnej służby wojskowej
Gazeta Podatkowa nr 14 (1993) z dnia 16.02.2023
Pracownik zgłosił się do dobrowolnej służby wojskowej i otrzymał przydział na rok. Czy w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego i wypłacić (...)  »
Finansowanie wypłaty zasiłków stałych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
W ośrodku pomocy społecznej wypłacane są zasiłki stałe. Z jakich środków wypłacane są te zasiłki? Do tej pory całość środków, tj. 100%, wypłacana była z (...)  »
Zakres sprawowanej opieki a możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.02.2023 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym w znacznym stopniu dorosłym synem. Syn wnioskodawczyni ma stwierdzoną (...)  »
Rozliczenie niedoboru środka trwałego w budowie
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.02.2023 r.
W księgach jednostki budżetowej na koncie 080 gromadzone są koszty prowadzonej inwestycji. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ujawniono niedobór na prowadzonej budowie, w tym z tytułu (...)  »
Rozliczenie składkowo-podatkowe dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym po ustaniu zatrudnienia
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (574) z dnia 10.02.2023
Wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc dokonujemy 28. dnia tego miesiąca. Na początku lutego 2023 r. wypłacimy pracownikom, w tym niepozostającym już w zatrudnieniu, dodatkowe wynagrodzenie (...)  »
Określenie wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki minimalnej
Gazeta Podatkowa nr 11 (1990) z dnia 06.02.2023
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie określone w umowie o pracę poprzez wskazanie kwoty wynagrodzenia minimalnego. Oprócz tego pracownikowi przysługuje premia regulaminowa wynikająca z regulaminu wynagradzania (zapisu o (...)  »
Ustalenie wysokości potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (573) z dnia 01.02.2023
W niniejszym artykule przedstawiamy sposób ustalenia wysokości potrącenia komorniczego w przypadku, gdy pracownik (w wieku powyżej 26 lat niebędący uczestnikiem PPK) w danym miesiącu oprócz (...)  »
Korekta faktury za energię elektryczną a sprawozdanie Rb-28S
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.01.2023 r.
Jak wypełnić sprawozdanie Rb-28S, jeśli w styczniu 2023 r. otrzymaliśmy fakturę korygującą za energię elektryczną za 2022 r.? Na koniec roku jest to widoczne w (...)  »
Zasady przyznawania oraz wypłaty ryczałtów i ekwiwalentów pracowniczych
Gazeta Podatkowa nr 9 (1988) z dnia 30.01.2023
Pracownik oprócz wynagrodzenia za pracę może otrzymywać też inne składniki płacowe. Niektóre z nich mogą mieć formę ryczałtów, a niektóre ekwiwalentów. Często spotykanymi ryczałtami są (...)  »
Konsultacje cen przy szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Zamawiający przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym. Ma jednak problem z oszacowaniem wartości przedmiotu zamówienia. Czy może skonsultować kwestie cen na rynku? Podstawą (...)  »
Ustanie ubezpieczenia a prawo do zasiłku
Gazeta Podatkowa nr 8 (1987) z dnia 26.01.2023
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu i/lub wypadkowemu w razie zaistnienia danego ryzyka mogą, po spełnieniu określonych warunków, korzystać ze stosownego świadczenia. Większość z tych świadczeń jest (...)  »
Prezentacja dwustronnego salda konta należności z tytułu dochodów budżetowych w bilansie jednostki budżetowej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2023 r.
Czy w bilansie jednostki budżetowej można wykazać w pozycji pozostałe należności (B.II.4) sumę (per saldo) należności i zobowiązań z konta 221? W ewidencji saldo tego (...)  »
Uprawnienia do świadczenia rodzicielskiego
Gazeta Podatkowa nr 7 (1986) z dnia 23.01.2023
Osoba, która urodziła albo objęła opieką dziecko, ale nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu (...)  »
Zrealizowane dochody budżetowe wykazywane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (578) z dnia 20.01.2023
Jesteśmy jednostką budżetową (ośrodkiem pomocy społecznej). Czy w zestawieniu zmian w funduszu, jako zrealizowane dochody budżetowe w pozycji I.2.2, powinniśmy wykazywać obroty konta 222, czy (...)  »
Wypłacone pracownikowi wyrównanie wynagrodzenia w drukach ZUS
Gazeta Podatkowa nr 6 (1985) z dnia 19.01.2023
Jeden z naszych pracowników na koniec stycznia 2023 r. otrzyma wraz z wynagrodzeniem styczniowym wyrównanie wynagrodzenia za listopad i grudzień 2022 r. Czy w związku (...)  »
Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy za 2023 r.
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
Pracownicy w dniu 20 stycznia 2023 r. kończy się urlop rodzicielski. Bezpośrednio po nim będzie wykorzystywała zaległy urlop wypoczynkowy za 2022 r. i bieżący z (...)  »
Wykorzystywanie przez pracownika uprawnień związanych z rodzicielstwem
Gazeta Podatkowa nr 5 (1984) z dnia 16.01.2023
W zakładzie praca odbywa się także w porze nocnej. Czy zatrudniając nowego pracownika, który wychowuje dziecko do 4 lat, powinniśmy wręczyć mu do podpisu zgodę (...)  »
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w zaświadczeniu ERP-7
Gazeta Podatkowa nr 4 (1983) z dnia 12.01.2023
Niespodziewanie pod koniec 2022 r. jeden z pracowników rozwiązał umowę o pracę. Wraz z grudniową pensją wypłaciliśmy mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Obecnie były już (...)  »
Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. przedsiębiorcy na "małym ZUS plus"
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (572) z dnia 10.01.2023
Przedsiębiorca spełniający warunek rocznego limitu przychodu, u którego nie wystąpiły okoliczności wymienione w art. 18c ust. 11 ustawy o sus (patrz pkt 3.1.), może ustalić (...)  »
Wydatki OPS związane z utrzymaniem budynku, w którym przebywają obywatele Ukrainy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.01.2023 r.
Ośrodek pomocy społecznej na podstawie zarządzenia burmistrza realizuje zadanie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego (...)  »
Waloryzacja podstawy obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
Gazeta Podatkowa nr 3 (1982) z dnia 09.01.2023
Pracownik miał przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy, od 12 czerwca do 8 grudnia 2022 r. Przy ustalaniu wysokości tego świadczenia (pracodawca jest płatnikiem (...)  »
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników niezdolnych do pracy na przełomie roku
Gazeta Podatkowa nr 2 (1981) z dnia 05.01.2023
Pracodawca w razie absencji swoich pracowników musi się borykać nie tylko z problemami kadrowymi. Ciążą na nim również obowiązki nałożone przez ustawodawcę wobec tych niezdolnych (...)  »
Podstawa zasiłku z nową gwarantowaną wysokością
Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 02.01.2023
Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa kwota minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się odpowiednio na wysokość gwarantowanej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikom. Ma ona (...)  »
Klasyfikacja budżetowa świadczeń wypłaconych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
Wypłacamy świadczenia pieniężne osobom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W jakim paragrafie wydatków zgodnie z nową klasyfikacją budżetową ujmuje się wypłatę takich świadczeń (...)  »
Ustalenie wynagrodzenia za pracę do wypłaty w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023
1. Rozliczenie pracowniczych składek ZUS Pracownik podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Pracodawca (...)  »
Ustalenie współczynnika ekwiwalentowego w 2023 r.
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (571) z dnia 01.01.2023
W jaki sposób należy ustalić współczynnik urlopowy obowiązujący w 2023 r.? W przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia (...)  »
Rezygnacja z kosztów pracowniczych w 2023 r.
Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (577) z dnia 01.01.2023
W formularzu PIT-2(9) - oświadczenia/wnioski podatnika dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych część F, H oraz I poświęcona jest w (...)  »
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przy kontynuacji zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 104 (1979) z dnia 29.12.2022
Obowiązkiem pracodawcy na etapie przyjęcia pracownika do pracy jest założenie, a następnie prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. Zasadniczo taką dokumentację tworzy się każdorazowo (...)  »
Zakup przyczepki samochodowej finansowany z wydatków bieżących
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.12.2022 r.
Jednostka pomocy społecznej posiada w ewidencji środków trwałych samochód osobowo-towarowy, do którego planuje zakup przyczepki (będzie ona wykorzystywana do celów statutowych). Cena brutto przyczepki to (...)  »
Zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2022 r.
Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął wniosek o wypłatę dodatku węglowego, w którym jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wskazano kocioł na paliwo stałe. W wyniku (...)  »
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) prezentowane w rachunku zysków i strat
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.12.2022 r.
Czy jednostka budżetowa pomocy społecznej wypełnia pozycję "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)" w rachunku zysków i strat? Co wykazuje się w tej pozycji? W (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.