Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 3 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2023 r., godz. 10:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.896 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
pokaż fragmenty artykułów
Zasady przetwarzania danych biometrycznych w związku z zatrudnieniem
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019, strona 61
1. Definicja danych biometrycznych Dane biometryczne są zdefiniowane w art. 4 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (...)  »
Udostępnienie danych absolwentów szkoły
Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 05.09.2019, strona 4
Do liceum często zgłaszają się absolwenci szkoły z lat ubiegłych z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych kolegów i koleżanek, np. w celu zorganizowania spotkania klasowego. (...)  »
Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (491) z dnia 01.09.2019, strona 42
1. Przechowywanie odpisów aktów stanu cywilnego Pracownik zamierza wystąpić o udzielenie mu urlopu okolicznościowego. Czy wystarczy, że złoży w tym zakresie stosowny wniosek, czy pracodawca (...)  »
Konsultacje wytycznych w sprawie monitoringu wizyjnego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 27.08.2019 r.
Do 9 września 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjmuje uwagi do Wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo. Wytyczne mają (...)  »
Odpowiedzialność inspektora ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, strona 18
RODO określając zadania inspektora ochrony danych robi to w sposób dość ogólny. Nie wskazuje też sposobów i terminów realizacji tych obowiązków. Jak informuje PUODO, taki (...)  »
Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Jesteśmy jednostką budżetową. W ostatnim czasie mieliśmy problemy z dwoma pracownikami, którzy zjawili się w pracy pod wpływem alkoholu. W związku z tym chcielibyśmy wprowadzić (...)  »
Obecne i planowane reguły udzielania zamówień
Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, strona 18
Obecnie trwają zaawansowane prace nad zupełnie nową ustawą - Prawo zamówień publicznych. Choć planowane są dość istotne zmiany, to część przepisów znajdujących się w aktualnie (...)  »
PESEL w certyfikacie podpisu elektronicznego
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.08.2019 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej www.uodo.gov.pl poinformował, że odbyło się spotkanie przedstawicieli UODO oraz Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące wykorzystywania numeru PESEL jako elementu (...)  »
Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w kontekście ochrony danych osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 47
Pracownik wystąpił o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w celach kredytowych. Bank wymaga podania danych, których pracodawca nie może żądać od pracownika (...)  »
Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019, strona 42
W trakcie rekrutacji nie żądaliśmy od pracownika świadectw szkolnych oraz pracy. Czy po zatrudnieniu powinniśmy taką dokumentację uzupełnić i przechowywać w aktach osobowych pracownika? Zgodnie (...)  »
Zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.08.2019 r.
Ustawa o dokumentach publicznych zakazuje wykonywania i handlu replikami np. dowodów osobistych lub praw jazdy. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nie każda kopia dokumentu (...)  »
Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 05.08.2019, strona 7
Pracodawca, przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracy
Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, strona 7
Pracodawca ma prawo kontrolować i kierować procesem pracy, w tym działaniami podległych sobie pracowników. Z drugiej strony ma obowiązek zapewnić zatrudnionym bezpieczne warunki wykonywania pracy. (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.07.2019 r.
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Zalecenia UODO w przypadku naruszeń ochrony danych
Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, strona 18
Rejestrowanie oraz zgłaszanie organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych to jeden z podstawowych obowiązków, jakie nakłada na administratorów danych unijne rozporządzenie o ochronie danych. Oprócz (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019, strona 4
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania (...)  »
Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.07.2019 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 czerwca 2019 r., pod poz. 1197, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 (...)  »
PESEL w podpisie elektronicznym a RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.07.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Cyfryzacji z propozycją dostosowania aktualnych regulacji prawnych dotyczących kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad ochrony danych osobowych wynikających (...)  »
Zalecenia Prezesa UODO
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 3
Na stronie polskiego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się "Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego", z którymi (...)  »
Monitoring wizyjny w zakładach pracy, szkołach, gminach i szpitalach
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 2
Pojęcie monitoringu wizyjnego W przypadku monitoringu wizyjnego mówimy o operacjach polegających w szczególności na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie (...)  »
Jak przetwarzać dane osobowe?
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019, strona 1
Ustawa wdrażająca RODO W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)  »
Przechowywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wcześniejsze zatrudnienie w aktach osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019, strona 43
Pracownik w trakcie rekrutacji dostarczył dyplomy ukończenia szkół oraz świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia. Do której części akt osobowych wpiąć te dokumenty? Przepis art. (...)  »
Klauzula informacyjna dla uprawnionych do korzystania z ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019, strona 18
Firma jest zobowiązana prowadzić ZFŚS. Niedługo będziemy przyjmować wnioski o "wczasy pod gruszą". Czy powinniśmy przedstawiać pracownikom klauzule informacyjne zgodne z RODO? Jaką podstawę prawną (...)  »
Wprowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (485) z dnia 01.06.2019, strona 51
Czy pracodawca może wprowadzić monitoring aktywności wykorzystania służbowego komputera (w miejscu pracy), w tym prowadzić szczegółowy wykaz aktywności pracownika w internecie? W jakiej formie można (...)  »
Dostęp do informacji publicznej w świetle RODO
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 15
Jak pogodzić prawo dostępu do informacji publicznej z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO)? To pytanie nurtuje wielu administratorów danych, którzy jednocześnie (...)  »
Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniem
Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, strona 7
Pomoc udzielana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinna mieć charakter socjalny. W związku z tym przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu uzależnione jest od (...)  »
Przyznanie świadczeń z ZFŚS na podstawie oświadczenia
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.05.2019 r.
Pracodawca przyznając ulgowe usługi i świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien kierować się tzw. kryterium socjalnym. Decyzja o przyznaniu danego świadczenia musi więc zapaść (...)  »
Rejestry czynności przetwarzania nie stanowią informacji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, strona 16
Rejestry czynności przetwarzania nie zawierają informacji o sprawach publicznych, lecz informację o sposobie gromadzenia danych osobowych. Są więc nośnikiem informacji o charakterze wewnętrznym, porządkowym, ewidencyjnym, (...)  »
Ewidencjonowanie wejść i wyjść w firmach i instytucjach według PUODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej urzędu (www.uodo.gov.pl) opublikował stanowisko odnośnie dopuszczalności żądania od osób wchodzących na teren firm prywatnych czy instytucji publicznych (...)  »
Zmiany w przeprowadzaniu badań wstępnych
Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, strona 7
Jedną z czynności związanych z nawiązaniem zatrudnienia jest skierowanie osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania profilaktyczne. Zasadniczo badania te przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy, (...)  »
Pracodawca zażąda skierowania na badania
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.05.2019 r.
W dniu 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (...)  »
Nowe zasady ochrony danych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 18
Każde postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wiąże się z przepływem wielu dokumentów, zawierających dane osobowe wykonawców, podwykonawców, ich pracowników i osób z nimi współpracujących. (...)  »
Obowiązek informacyjny przy ewidencji wejść do firmy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.05.2019 r.
Informacja dotycząca spełnienia przez administratora obowiązku informacyjnego wobec osoby wchodzącej na teren budynku musi być czytelna i znajdować się w miejscu odbierania danych, tak żeby (...)  »
Zmiany w Prawie zamówień publicznych wynikające z RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2019 r.
Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku (...)  »
Świadectwo pracy bez danych o rodzicach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2019 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...), tzw. ustawa wprowadzająca RODO, nowelizuje szereg ustaw, (...)  »
Zmiana przepisów krajowych, w tym Kodeksu pracy, w celu zapewnienia stosowania RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (483) z dnia 01.05.2019, strona 4
Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (...)  »
Od 4 maja br. nowe przepisy wdrażające RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 30.04.2019 r.
W dniu 4 maja br. wchodzi w życie, w przeważającej części, tzw. ustawa wdrażająca RODO, która dostosowuje przepisy polskich ustaw do regulacji unijnego rozporządzenia o (...)  »
Jak wypełnić rejestr czynności przetwarzania?
Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019, strona 15
Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania to jeden z obowiązków wynikających z RODO, który sprawia administratorom danych najwięcej problemów. Jednakże właściwe opisanie i pogrupowanie czynności przetwarzania może (...)  »
Monitoring wizyjny w firmach i instytucjach
Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, strona 18
Obecnie Kodeks pracy przewiduje dwa rodzaje monitoringu pracowników, tj. monitoring wizyjny oraz poczty elektronicznej. Jednocześnie przepisy dopuszczają wprowadzenie jeszcze innych form monitoringu, np. lokalizacji, stylu (...)  »
Przepisy wprowadzające RODO w Polsce uchwalone
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.04.2019 r.
Pod koniec kwietnia br. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w (...)  »
Dokumentacja medyczna a ochrona danych osobowych pacjentów
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 18
Prowadząc placówkę medyczną szczególną ochroną należy objąć dane osobowe pacjentów znajdujące się w ich dokumentacji medycznej. Są to bowiem dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Oprócz (...)  »
Zmiany w przepisach w związku z wdrożeniem RODO
Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, strona 14
Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane RODO) obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Państwa członkowskie mogą odmiennie uregulować pewne (...)  »
Umowa powierzenia dla zewnętrznej firmy szkolącej z zakresu bhp
Gazeta Podatkowa nr 19 (1581) z dnia 07.03.2019, strona 18
Pracodawca rozważa zatrudnić zewnętrzną firmę do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp. Czy z taką firmą należy zawrzeć umowę powierzenia, czy wystarczy upoważnić osobę prowadzącą takie (...)  »
Ministerstwo Cyfryzacji o RODO w rekrutacji
Gazeta Podatkowa nr 18 (1580) z dnia 04.03.2019, strona 18
Choć organem właściwym do wydawania wiążących objaśnień prawnych w aspekcie ochrony danych osobowych jest Prezes UODO, to własne objaśnienia w zakresie przechowywania dokumentów rekrutacyjnych przez (...)  »
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 16 (1578) z dnia 25.02.2019, strona 15
Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych nie nałożył jeszcze ani jednej kary pieniężnej za naruszenie przepisów RODO, a kary te mogą być wysokie. Oprócz tego UODO (...)  »
UODO ostrzega przed oszustwami na RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.02.2019 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przedsiębiorców przed oszustami, którzy podszywają się pod urzędników prowadzących kontrolę lub oferujących usługi w zakresie RODO. Kontrola UODO, korespondencja urzędowa (...)  »
Przekazywanie danych osobowych z Polski do Anglii po wystąpieniu brexitu
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej (www.uodo.gov.pl) wyjaśniła jakie będą konsekwencje dla polskich administratorów danych i podmiotów je przetwarzających w związku z (...)  »
Powołanie administratora systemów informatycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.02.2019 r.
Jednostka powołała inspektora ochrony danych. Czy oprócz niego należy powołać również administratora systemów informatycznych? Czy ewentualnie jedna osoba może pełnić obie te funkcje? Żaden z (...)  »
RODO dla administracji – przewodnik resortu cyfryzacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.02.2019 r.
Ministerstwo Cyfryzacji na stronie internetowej www.gov.pl/web/cyfryzacja udostępniło przewodnik po RODO dla administracji. Przewodnik ten adresowany jest dla administracji i powstał w wyniku pracy praktyków, którzy (...)  »
Żądanie od kandydata do pracy danych o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019, strona 26
Czy pracodawca może żądać od kandydata na pracownika podania wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia? Docierają do nas informacje, że od 1 stycznia 2019 r. jest (...)  »
Informacje o przetwarzaniu danych dla pacjentów przychodni
Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019, strona 4
Od stycznia tego roku prowadzę własną praktykę lekarską. Obecnie wdrażam zasady ochrony danych osobowych. W jaki sposób sformułować klauzulę informacyjną dla moich pacjentów? Czytelnik powinien (...)  »
Formularz oceny spełniania warunków RODO
Gazeta Podatkowa nr 10 (1572) z dnia 04.02.2019, strona 18
Administratorzy danych, którzy wdrożyli nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z unijnego rozporządzenia RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, mają wątpliwości, czy po (...)  »
Konsultacje dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.01.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamierza przyjąć standardowe klauzule umowne w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych. W związku z tym zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału (...)  »
Powierzenie a udostępnienie danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019, strona 18
Wciąż sporym problemem dla wielu firm i instytucji jest określenie, czy udostępnienie danych osobowych np. swoich pracowników czy klientów wymaga zawarcia z odbiorcą stosownej umowy (...)  »
Prawo przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we wcześniejszych latach
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019, strona 32
1) W kwestionariuszach byłych i obecnych pracowników są m.in. następujące dane: numer telefonu, powszechny obowiązek obrony (stosunek, stopień, przynależność ewidencyjna do WKU, nr książeczki wojskowej, (...)  »
Na stronie resortu finansów dostępny jest formularz oceny spełniania obowiązków wynikających z RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 08.01.2019 r.
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w zakładce Działalność/Finanse publiczne/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/Aktualności Departament Polityki Wydatkowej udostępnił formularz oceny spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia (...)  »
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018, strona 14
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wydanie tego aktu wykonawczego powiązane jest z nowelizacją Kodeksu pracy (...)  »
Zaświadczenie o niekaralności pracownika a RODO
Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018, strona 18
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy w kwestiach ochrony danych osobowych (a wcześniej GIODO) wielokrotnie zwracał uwagę, iż pracodawcy przetwarzają dane osobowe swoich (...)  »
Nowa ustawa wprowadzająca przepisy RODO
Gazeta Podatkowa nr 101 (1558) z dnia 17.12.2018, strona 18
Trwają prace nad trzecim już projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Celem projektu jest dostosowanie polskiego porządku prawnego (...)  »
Udostępnianie danych osobowych pracownika komornikowi
Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 06.12.2018, strona 4
Szkoła otrzymała od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia jednego z jej pracowników. Jednocześnie komornik zobowiązał ją do przedstawienia w ciągu tygodnia informacji dotyczących kwot wynagrodzenia (...)  »
RODO w placówkach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018, strona 15
Przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do stosowania których zobligowane są podmioty lecznicze, nie mogą dezorganizować bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Personel medyczny powinien (...)  »
Dopuszczalny zakres danych w liście obecności
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.11.2018 r.
Pracownicy przychodni (placówka publiczna) odnotowują swoje przyjście do pracy na liście obecności. Wykazywane są w niej również nieobecności z podaniem skrótu literowego oznaczającego określoną przyczynę (...)  »
Przechowywanie danych kandydata do pracy po przeprowadzonej rekrutacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.11.2018 r.
Prowadzimy rekrutację na stanowisko lekarza stomatologa. Może się okazać, że osoba, którą zatrudnimy na okres próbny się nie sprawdzi. Czy jest możliwe, aby wykorzystać pozyskane (...)  »
PESEL w decyzjach administracyjnych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.11.2018 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że do oznaczenia stron postępowania administracyjnego nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Organy administracji publicznej, które rozstrzygają indywidualne sprawy, (...)  »
Dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne - komunikat UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2018 r.
W dniu 8 listopada 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił komunikat, w którym czytamy, że: „Podmiot, który wyznaczył inspektora (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.