Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.745 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
pokaż fragmenty artykułów
Dane inspektora ochrony danych powinny być łatwo dostępne - komunikat UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.11.2018 r.
W dniu 8 listopada 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił komunikat, w którym czytamy, że: „Podmiot, który wyznaczył inspektora (...)  »
Nowa wersja przepisów wdrażających RODO, nowelizujących Kodeks pracy
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.11.2018 r.
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowy projekt ustawy wprowadzającej przepisy RODO (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/6791). Celem projektu jest dostosowanie (...)  »
Przechowywanie "nadmiarowych" dokumentów w aktach osobowych a RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2018 r.
Należymy do samorządowej sfery budżetowej (jesteśmy publiczną szkołą podstawową). Prowadzimy dokumentację pracowniczą zgodnie z instrukcją kancelaryjną opracowaną przez nasz organ nadrzędny oraz przepisami ogólnymi dotyczącymi (...)  »
Zasady rejestracji i weryfikacji tożsamości pacjentów w aspekcie RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.10.2018 r.
Zakład opieki zdrowotnej - przychodnia specjalistyczna wdraża zasady ochrony danych osobowych. Chcielibyśmy ujednolicić zasady rejestracji pacjentów. W jaki sposób możemy weryfikować ich tożsamość? Przede wszystkim (...)  »
Powołanie IODO przez pracodawcę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 5
Spółka prowadzi działalność produkcyjną i zatrudnia około 200 osób, których dane pozyskuje w celach ubezpieczeniowych i podatkowych. Czy ma ona obowiązek powołania inspektora ochrony danych (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018, strona 4
Od pracowników zatrudnionych od dnia obowiązywania RODO pobieramy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Takiego dokumentu nie wymagaliśmy od zatrudnionych wcześniej. Czy należy to uzupełnić? Nie (...)  »
Zalecenia w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach
Gazeta Podatkowa nr 79 (1536) z dnia 01.10.2018
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) ma zastosowanie również do danych osobowych przetwarzanych w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych. I to właśnie (...)  »
Dokumentacja przetargowa po wyłonieniu wykonawcy
Gazeta Podatkowa nr 74 (1531) z dnia 13.09.2018
Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i wyłonieniu wykonawcy pozostają spore ilości dokumentów składanych przez oferentów. Do ofert wykonawców czy dokumentów potwierdzających np. (...)  »
Miejsce przechowywania klauzuli informacyjnej i zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018, strona 6
Czy zgodę pracownika na przetwarzanie danych osobowych podpisaną w trakcie istniejącego zatrudnienia należy przechowywać w aktach osobowych, czy też w osobnej teczce np. dotyczącej RODO? (...)  »
Korekta kwestionariuszy osobowych ze względu na zakres zawartych w nich danych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018, strona 4
W aktach pracowników znajdują się "stare" kwestionariusze osobowe, w których podali oni nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, prywatny numer telefonu, miejsce zameldowania. W niektórych przypadkach (...)  »
Prywatny numer telefonu pracownika w aktach pracowniczych w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (467) z dnia 01.09.2018, strona 51
Czy w aktach osobowych można przechowywać prywatny numer telefonu pracownika podany za jego zgodą? Jeśli tak, to jak taka zgoda powinna wyglądać? Prywatny numer telefonu (...)  »
Poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkole
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 27.08.2018 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie internetowej www.men.gov.pl udostępniło przygotowany we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) praktyczny poradnik zatytułowany "Ochrona danych osobowych w (...)  »
Problemy z wdrożeniem RODO w usługach medycznych
Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018, strona 18
Podmioty wykonujące działalność leczniczą przetwarzają duże ilości danych osobowych, w tym, co oczywiste, dane o stanie zdrowia, które są danymi szczególnej kategorii. Wejście w życie (...)  »
Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych (IODO)
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (465) z dnia 01.08.2018, strona 58
1. Podmioty obowiązane do powołania IODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w (...)  »
Do 31 lipca br. trzeba zgłosić niektórych inspektorów ochrony danych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.07.2018 r.
Do dnia 31 lipca br. administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające, które przed dniem 25 maja 2018 r. nie powołały administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 57 (1514) z dnia 16.07.2018, strona 18
Przepisy RODO znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia publicznego. Takim przykładem są zamówienia publiczne. W trakcie procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego zamawiający mają do czynienia (...)  »
Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych
Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018, strona 1
Urząd Zamówień Publicznych na stronie www.uzp.gov.pl opublikował stanowisko odnośnie przekazywania przez zamawiających wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego klauzul informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. (...)  »
Ochrona danych osobowych w czasie wakacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.06.2018 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych włączył się do akcji wakacyjnej organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod hasłem "Przed wakacjami - co warto wiedzieć? (...)  »
Klauzula informacyjna dla kontrahentów z bazy CEIDG zgodna z RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 14.06.2018 r.
Zakres danych osobowych podawanych przez administratora danych osobie, od której dane są pobierane, określa art. 13 RODO. Te dane to: tożsamość i dane kontaktowe administratora (...)  »
Monitoring wizyjny w szkołach zgodny z RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.06.2018 r.
Kwestia wprowadzania monitoringu wizyjnego w szkołach od lat budziła sporo kontrowersji. Wskazywano, że szkoły nie mają podstawy prawnej do prowadzenia monitoringu. Część szkół wprowadzając monitoring (...)  »
Kontrola przestrzegania RODO prowadzona przez Prezesa UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 06.06.2018 r.
Obowiązująca od dnia 25 maja br. nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) reguluje tryb prowadzenia (...)  »
Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2018 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i (...)  »
Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2018 r.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...), zwane (...)  »
Nie trzeba zgłaszać zbiorów danych osobowych do rejestracji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.06.2018 r.
Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej (www.uodo.gov.pl) zamieścił komunikat w sprawie rejestracji zbiorów danych osobowych. Jak podaje GIODO: "Wraz z rozpoczęciem stosowania (...)  »
Uregulowanie w przepisach Kodeksu pracy stosowania przez pracodawcę monitoringu w zakładzie pracy
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018, strona 7
RODO nie określiło w sposób bezpośredni zasad monitoringu w zakładzie pracy. W tym przedmiocie rekomendowano więc stosowanie ogólnych zasad w nim zawartych, o czym pisaliśmy (...)  »
Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 11 (461) z dnia 01.06.2018, strona 4
1. Żądanie pracodawcy podania przez pracownika adresu zameldowania Czy pracodawca może wymagać od pracownika podania adresu zameldowania, aby wypełnić zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA? Czy (...)  »
Opłaty za informacje udzielane w ramach RODO są opodatkowane VAT
Redakcja Serwisu Budżetowego | 29.05.2018 r.
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w (...)  »
Urząd Zamówień Publicznych o stosowaniu RODO w zamówieniach publicznych
Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości | 28.05.2018 r.
Urząd Zamówień Publicznych (UZP) na swojej stronie internetowej www.uzp.gov.pl opublikował materiały dotyczące stosowania regulacji wynikających z RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jak czytamy (...)  »
Obowiązuje już nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.05.2018 r.
Z dniem 25 maja br. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Zgodnie z unijnymi wytycznymi (...)  »
Ustawa o ochronie danych osobowych podpisana przez Prezydenta
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.05.2018 r.
Prezydent podpisał ustawę o ochronie danych osobowych. Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z (...)  »
Prawo do sprzeciwu według RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.05.2018 r.
Prawo do sprzeciwu nie jest instytucją nową w polskim porządku prawnym. Na mocy obecnie jeszcze obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, każdej osobie, której dane (...)  »
Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018, strona 58
Jednostka przygotowuje się do wdrożenia przepisów RODO. Dotychczas nie mieliśmy żadnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. Obawiamy się, że nie zdążymy przygotować wszystkiego na (...)  »
Klauzule informacyjne przekazywane pracownikom
Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018, strona 4
Jako pracodawca wdrażamy regulacje wynikające z RODO. Chcielibyśmy przygotować nowe klauzule informacyjne dla pracowników, informujące ich o tym, że będziemy przetwarzać ich dane w celach (...)  »
Zbliża się termin na wdrożenie RODO
Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 04.05.2018, strona 1
Zostało już niewiele czasu na przygotowanie firm i instytucji do wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób (...)  »
Forma i tryb zgłoszenia inspektora ochrony danych osobowych
Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018, strona 18
Nasza placówka od 25 maja br. planuje zatrudnić inspektora ochrony danych osobowych (przetwarzamy dane wrażliwe naszych pacjentów). Jaki powinien być jego status w naszej jednostce, (...)  »
Nowe zasady ochrony danych osobowych pracownika
Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018, strona 14
Z dniem 25 maja 2018 r. wejdzie w życie RODO. Z tym dniem przestanie istnieć obowiązek zgłaszania zbiorów danych do Głównego Inspektora Danych Osobowych. Pracodawca (...)  »
Plan wprowadzenia RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.04.2018 r.
Od 25 maja br. ochrona danych osobowych stanie się ciągłym procesem, który będzie musiał być prowadzony i monitorowany przez wszystkich administratorów danych. Do wejścia w (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 13.04.2018 r.
Na mocy przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zgoda na (...)  »
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do PUODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 12.04.2018 r.
RODO nakłada na administratorów danych osobowych nowy obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu. Organem nadzorczym w Polsce będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (...)  »
Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018, strona 8
Rada Ministrów przyjęła projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Głównym celem tej ustawy jest dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony (...)  »
Dostosowywanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 01.04.2018, strona 4
Od 25 maja 2018 r. pracodawcy zyskają dużą swobodę w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (dalej zwanej dokumentacją), co równocześnie zwiększy ich odpowiedzialność. (...)  »
Większa ochrona danych osobowych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.03.2018 r.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. przyjęła m.in. projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w (...)  »
Przygotowanie do wdrożenia RODO - krok po kroku
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.03.2018 r.
Bezpośrednie stosowanie unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) obejmie od (...)  »
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy w świetle RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018, strona 4
Zgoda na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą jest przesłanką legitymizującą ich przetwarzanie zarówno na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o (...)  »
Od 25 maja br. więcej danych osobowych pod specjalną ochroną - rozporządzenie RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 01.03.2018, strona 4
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i (...)  »
Jakie podmioty w maju 2018 r. będą musiały powołać inspektora ochrony danych?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 28.02.2018 r.
Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych (...)  »
Ważność zgód na przetwarzanie danych osobowych od maja 2018 r.
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.01.2018 r.
Po wejściu w życie unijnej reformy przepisów o ochronie danych osobowych (tj. 25 maja br.) zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie obecnie obowiązującej (...)  »
Ochrona danych osobowych w czasie rekrutacji i zatrudnienia
Gazeta Podatkowa nr 101 (1455) z dnia 18.12.2017, strona 15
Proces rekrutacji nierozerwalnie wiąże się z pozyskiwaniem przez pracodawców danych osobowych kandydatów do pracy. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do zatrudnionych pracowników (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.