Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 9 grudnia 2023 r.
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 r., godz. 16:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 3.873 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz dla BUDŻETÓWKI
Terminarz
dla budżetówki
grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
48
1
2
3
49
4
5
6
7
8
9
10
50
11
12
13
14
15
16
17
51
18
19
20
21
22
23
24
52
25
26
27
28
29
30
31
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
pokaż fragmenty artykułów
Nowe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych dzieci
Gazeta Podatkowa nr 24 (1795) z dnia 25.03.2021
Komitet Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych przyjął niedawno "Wytyczne dotyczące ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym". (...)  »
E-dziennik nie wymaga zgody rodziców
Gazeta Podatkowa nr 102 (1768) z dnia 21.12.2020
Szkoła w ramach nauczania zdalnego podjęła decyzję o prowadzeniu jedynie dziennika elektronicznego, zrezygnowaliśmy z formy papierowej. Czy na gromadzenie w nim danych osobowych dzieci oraz (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej nauczyciela
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową. W związku z wprowadzonym nauczaniem zdalnym nasi nauczyciele pracują zdalnie z domów. Udało nam się większość z nich wyposażyć w szkolne (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w oświadczeniach majątkowych
Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020
Jestem inspektorem ochrony danych w jednostce samorządowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe, np. radnych. Jak długo zgodnie z przepisami (...)  »
Przechowywanie danych nadmiarowych w dokumentacji pracowniczej
Gazeta Podatkowa nr 88 (1754) z dnia 02.11.2020
W związku z zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Wymaga to gromadzenia szeregu danych dotyczących pracownika, których (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy i UODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (519) z dnia 01.11.2020
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Przetwarzanie danych niepełnosprawnego pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 31.10.2020 r.
Zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawca, oprócz przetwarzania zwykłych danych osobowych, przetwarza dane szczególnych kategorii, np. o stanie zdrowia pracownika zawierające m.in. oznaczenie o niepełnosprawności. W takich (...)  »
Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.10.2020 r.
Na stronie internetowej samorzad.pap.pl - Serwis Samorządowy PAP porusza m.in. zagadnienie dotyczące udostępnienia uczniom przez nauczyciela swojego wizerunku podczas lekcji online. Chodzi o to, czy (...)  »
Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska MRPiPS i UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 15.10.2020 r.
Pracodawca pozyskuje, a następnie przechowuje dane osobowe pracownika niezbędne do realizacji zawartego z nim stosunku pracy. Zakres tych danych określają przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia (...)  »
Orzeczenie o niepełnosprawności w aktach pracownika
Redakcja Gazety Podatkowej | 21.09.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że: "Zgodnie z prawem, pracownikowi z niepełnosprawnością przysługują określone uprawnienia, wskazane przede wszystkim w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej (...)  »
RODO a prawo PIP i ZUS do wglądu w akta osobowe pracowników
Redakcja Gazety Podatkowej | 24.08.2020 r.
Pracodawca nie może odmówić kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS udostępnienia żądanych dokumentów zawierających dane osobowe. Takie stanowisko przedstawił Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej (...)  »
Informacje o wynikach pracy pracowników w aspekcie RODO
Redakcja Gazety Podatkowej | 22.08.2020 r.
Decydując się na publikację w zakładzie pracy listy zawierającej najlepsze wyniki dotyczące wydajności pracy, które były oparte na indywidualnej ocenie pracowników, pracodawca powinien wziąć pod (...)  »
UODO o tym, czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 21.08.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl wyjaśnił, iż pracodawca, który dysponuje danymi kontaktowymi do pracownika pozyskanymi podczas rekrutacji, takimi jak np. adres prywatnej poczty (...)  »
Pracodawca musi uprzedzić jeśli chce sprawdzać pocztę elektroniczną pracownika - informacja UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 16.08.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl w dziale Aktualności przypomina, iż służbowa kontrola poczty elektronicznej jest możliwa, ale - zgodnie z Kodeksem Pracy - (...)  »
UODO przestrzega pracodawców ws. wyróżniania pracowników
Redakcja Serwisu Budżetowego | 11.08.2020 r.
Z informacji zamieszczonej na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności wynika, iż Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przestrzega, iż pracodawca może pod pewnymi warunkami wywieszać w (...)  »
Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (513) z dnia 01.08.2020
Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty (...)  »
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej - przypomina UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 19.07.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl, w dziale Aktualności przypomina, że administrator, przechowując dane w dokumentacji pracowniczej nie musi prosić pracownika o zgodę na (...)  »
Rekrutacja do pracy bez łamania RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.07.2020 r.
Na stronie internetowej UODO (www.uodo.gov.pl) w zakładce Aktualności poinformowano, że przy rekrutacji pracowników np. w urzędach należy pamiętać, iż można pozyskiwać tylko określone dane osobowe. (...)  »
Czy z laboratorium diagnostycznym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020
Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Korzystam z usług laboratorium diagnostycznego, do którego kieruję moich pacjentów. Czy powinnam zawrzeć z laboratorium umowę powierzenia? Odpowiadając na pytanie Czytelniczki (...)  »
O wynikach rekrutacji do żłobka można informować mailem
Redakcja Serwisu Budżetowego | 23.06.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, iż według Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nie ma przeszkód, aby informację o decyzji czy (...)  »
Ochrona danych osobowych w egzaminach prowadzonych on-line
Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020
Prywatna uczelnia będzie przeprowadzać zdalne egzaminy dla studentów. Dotychczas egzaminy odbywały się na terenie uczelni, ale w związku ze stanem epidemii chcemy je zorganizować na (...)  »
Udostępnianie dokumentacji medycznej w okresie pandemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.06.2020 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił wyjaśnienie dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej drogą elektroniczną w okresie obowiązywania pandemii. W wyjaśnieniu tym Prezes (...)  »
Rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wypowiedział się w kwestii wykorzystywania danych biometrycznych pracowników do rejestrowania ich czasu pracy. UODO uznał takie postępowanie (...)  »
Dostęp rodziców do danych z nagrań monitoringu w żłobku – instrukcja UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.06.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl w dziale Aktualności zakomunikował, że pozyskanie przez rodzica danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu w żłobku jest (...)  »
Jak przeprowadzić wideokonferencję w bezpieczny sposób? – instrukcja UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 20.05.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności zachęca do zapoznania się z instrukcją Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jak przeprowadzać wideokonferencję w bezpieczny (...)  »
COVID-19
Zasady rekrutacji do szkół i publikacji list osób przyjętych
Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020, strona 18
Prowadzimy prywatną szkołę. W związku z epidemią proces rekrutacji chcemy przeprowadzić w całości w formie elektronicznej. Jakie dane osobowe dzieci i ich rodziców możemy w (...)  »
UODO o numerach PESEL i dowodów osobistych rodziców kandydatów do szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.05.2020 r.
Trwają rekrutacje do szkół, w ich trakcie przetwarzane są zarówno dane osobowe dzieci, jak i ich rodziców (opiekunów prawnych). W wyniku wystąpienia pandemii koronawirusa rekrutacje (...)  »
Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli - działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji
Redakcja Serwisu Budżetowego | 07.05.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości opublikowało informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Czytamy w nim: "Podsumowanie inicjatyw realizowanych w obszarze cyfryzacji (...)  »
Usuwanie danych z dokumentacji pracowniczej według UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 02.05.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie www.uodo.gov.pl, w dziale "Inspektor Ochrony Danych" zajął stanowisko odnośnie usuwania z dokumentacji pracowniczej nadmiarowych danych, które zostały pozyskane jeszcze (...)  »
Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (507) z dnia 01.05.2020, strona 51
Jak długo pracodawca powinien przechowywać dodatkowe dane osobowe pracowników, pozyskane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19? W okresach obowiązywania stanu zagrożenia i epidemii koronawirusa pracodawca może (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w czasie zdalnej nauki
Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020, strona 18
Wybuch pandemii koronawirusa i zamknięcie szkół w naszym kraju spowodowało, iż placówki oświatowe musiały szybko opracować i wdrożyć nowe zasady nauczania, a także komunikowania się (...)  »
Koronawirus, a rekrutacja do szkół i przedszkoli - ważne wytyczne UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 22.04.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności poinformował, że specustawa ws. walki z koronawirusem pozwala publikować listy dzieci przyjętych do szkół i przedszkoli (...)  »
MEN informuje o poradniku UODO przygotowanym dla szkół
Redakcja Serwisu Budżetowego | 01.04.2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie www.gov.pl/web/edukacja w zakładce Aktualności/Wiadomości poinformowało o przygotowaniu poradnika dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. Jak czytamy w informacji: (...)  »
Informacje jakich pracodawca może żądać od pracownika
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (505) z dnia 01.04.2020, strona 57
1) Czy pracodawca może zapytać pracownika, gdzie spędza dni wolne od pracy? Co do zasady informacja o tym, jak pracownik spędza czas wolny jest daną (...)  »
Jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe?
Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020, strona 18
Choć RODO kojarzy się z szeregiem bardzo uciążliwych regulacji, to jego podstawowym zadaniem jest ochrona danych osobowych osób fizycznych. To dlatego unijne rozporządzenie nakłada na (...)  »
Informacje jakich pracodawca może żądać od pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 26.03.2020 r.
1) Czy pracodawca może zapytać pracownika, gdzie spędza dni wolne od pracy? Co do zasady informacja o tym, jak pracownik spędza czas wolny jest daną (...)  »
Ochrona danych osobowych w czasie zwalczania epidemii
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.03.2020 r.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 rząd, administracja publiczna, samorządy, służby sanitarne i medyczne, a także pracodawcy podejmują szereg działań, które wydawałoby się w (...)  »
Udostępnianie przez telefon 4-cyfrowego kodu do e-recepty
Redakcja Serwisu Budżetowego | 10.03.2020 r.
W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje informację o wystawionej recepcie zawierającą kod dostępu. Jest to numer składający się z czterech cyfr generowany (...)  »
ZNP i MEN o wyroku ws. ujawnienia pensji nauczycieli
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.03.2020 r.
Serwis Samorządowy PAP na stronie www.samorzad.pap.pl w dziale Aktualności informuje o wyroku w sprawie ujawnienia pensji nauczycieli. Jak czytamy w informacji: "ZNP zapowiada, że zwróci (...)  »
Zgodność z RODO przekazywania pracownikom e-mailem odcinka płacowego
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (503) z dnia 01.03.2020, strona 45
Pracownicy wyrazili pisemną zgodę na elektroniczne przesyłanie na ich adresy e-mail odcinka płacowego, zawierającego m.in. adres, PESEL, kwotę wynagrodzenia, potrącenia i inne dane z listy (...)  »
Jakie branże skontroluje Prezes UODO w 2020 r.?
Redakcja Serwisu Budżetowego | 17.02.2020 r.
Wiadomo już jakie branże będzie kontrolować w tym roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zatwierdzono bowiem plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim, (...)  »
Ograniczenie ilości danych wprowadzanych na listę obecności
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020, strona 39
Prowadzimy tradycyjną, papierową listę obecności, w której, w razie absencji pracownika, wpisujemy informację o jej charakterze (np. "Ch" gdy jest na zwolnieniu chorobowym, "U" w (...)  »
Powoływanie inspektorów ochrony danych według najnowszych unijnych zaleceń
Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020, strona 14
Choć inspektor ochrony danych osobowych nie jest zawodem regulowanym, a wymagania dla osób mających pełnić tę funkcję zostały w RODO dość zdawkowo określone, to po (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS
Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 06.02.2020, strona 7
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie w miarę możliwości potrzeb socjalnych pracowników. W większości przypadków realizacja tego obowiązku następuje w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. (...)  »
Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika? - komunikat UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 24.01.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl opublikował komunikat, w sprawie używania imiennego adresu e-mail byłego pracownika. W komunikacie tym czytamy: „Imienny adres e-mail (...)  »
Podczas ferii zimowych zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych osobowych - komunikat UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 18.01.2020 r.
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) docierają sygnały o konieczności pozostawiania dokumentu tożsamości w wypożyczalniach sprzętu np. narciarskiego w zastaw lub jego kserowaniu. W związku (...)  »
Kontrola przestrzegania przepisów RODO
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020, strona 62
1. Pracodawca jako podmiot, który może zostać poddany kontroli Stosownie do motywu 1 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (...)  »
RODO w szpitalach w raporcie NIK
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020, strona 18
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Niestety wyniki nie (...)  »
Udostępnianie przez internet wizerunku dziecka
Redakcja Serwisu Budżetowego | 04.01.2020 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił komunikat dotyczący publikacji zdjęć dziecka na portalu społecznościowym. Urząd przypomina, że dzieląc się z innymi radością (...)  »
Zgoda pracownika na identyfikator ze zdjęciem
Gazeta Podatkowa nr 99 (1661) z dnia 12.12.2019, strona 18
Planujemy wprowadzić dla wszystkich pracowników identyfikatory zawierające imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. Zastanawiamy się również nad umieszczeniem na identyfikatorach zdjęć pracowników. Czy powinni (...)  »
Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę
Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019, strona 28
Zamierzamy przyjąć pracownika na zastępstwo. Czy w świetle przepisów RODO w umowie należy podać imię i nazwisko zastępowanego oraz przyczynę jego nieobecności? W określonych okolicznościach (...)  »
Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 09.12.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej www.uodo.gov.pl zamieścił informację o zasadach nakładania przez niego administracyjnej kary pieniężnej. Prezes UODO to niezależny organ, który (...)  »
Pracodawca może przekazać instytucji finansowej numer telefonu i adres e-mail pracownika
Redakcja Serwisu Budżetowego | 05.12.2019 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej www.uodo.gov.pl wskazał, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów (...)  »
Pozyskiwanie danych na potrzeby statystyki musi być zgodne z RODO
Redakcja Serwisu Budżetowego | 25.11.2019 r.
W związku z pojawiąjącymi się wątpliwościami w procesie pozyskiwania danych osobowych na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019, prowadzonego przez Główny Urząd (...)  »
Oświadczenia członków rodziny pracownika na potrzeby ZFŚS a RODO
Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019, strona 18
W jednostce działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasadniczo zbieramy od pracowników oświadczenia o ich stanie zdrowia i sytuacji materialnej. Jak powinniśmy postępować w przypadku przetwarzania (...)  »
Ochrona danych a nagrywanie i transmisje z posiedzeń w samorządach
Redakcja Serwisu Budżetowego | 15.11.2019 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl opublikował materiał dotyczący działań administratora danych w związku z obowiązkiem nagrywania i transmisji obrad kolegialnych organów (...)  »
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 15
Jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa, działające w ramach obsługujących ich urzędów przetwarzają dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i w systemach (...)  »
Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO dla jednostki samorządu terytorialnego
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 3
Prezes UODO po raz pierwszy nałożył karę finansową na podmiot publiczny (urząd miasta) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych. Jak poinformował na swojej stronie internetowej (...)  »
Niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe a RODO
Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019, strona 2
Dokumenty zawierające dane osobowe muszą być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić odtworzenie tych danych. O zasadzie tej przypomina Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie (...)  »
Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki
Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019, strona 18
Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Czy kierownik biblioteki publicznej może pełnić funkcję inspektora ochrony danych? RODO wymaga, aby inspektor ochrony danych (IOD) był wyznaczany na podstawie (...)  »
Przetwarzanie danych kandydata do pracy
Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019, strona 18
Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie określają jakich danych może żądać pracodawca na etapie zatrudnienia od kandydata do pracy. Katalog tych danych uległ zmianom już po wejściu (...)  »
Pierwszeństwo w rekrutacji dla dzieci zaszczepionych
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 16
Uchwała uwzględniająca w procesie rekrutacji do przedszkoli kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom nie dyskryminuje dzieci, których rodzice nie złożyli w tym zakresie stosownego oświadczenia. Nie narusza (...)  »
Prowadzenie listy obecności zgodnie z zasadami RODO
Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019, strona 21
W firmie pracownicy potwierdzają swoje przyjście do pracy i wyjście z niej na listach obecności. Na mocy wewnętrznego zarządzenia mogą też korzystać ze zwolnienia w (...)  »
Ochrona danych osobowych w postępowaniu przed organami administracji publicznej
Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019, strona 15
Organy administracji publicznej w ramach prowadzonych postępowań przetwarzają dane osobowe o różnym charakterze. Są one objęte ochroną wynikającą zarówno z RODO, jak i z polskiej (...)  »
Obecny stan prawny nie pozwala pracodawcy zbadać pracownika alkomatem - wyjaśnienie UODO
Redakcja Ubezpieczeń i Prawa Pracy | 18.09.2019 r.
Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl) został opublikowany komunikat w sprawie badania pracownika alkomatem. Czytamy w nim, że: „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki (...)  »
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.